Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos

John Mercer

El focus unificador de la meva recerca és un interrogatori de la construcció cultural del gènere i la sexualitat en una varietat de textos mediàtics i marginals. Els meus interessos en les representacions sexuals i sexuals informen el meu cos permanent de treball sobre la construcció i el rendiment (en tots els sentits en què es pot entendre el terme) de la masculinitat. El meu treball es refereix a les formes en què es construeixen i es realitzen les masculinitats contemporànies en una sèrie d’artefactes culturals. Investigo les maneres en què la sexualitat masculina es troba en el moment actual i com aquesta masculinitat sexualitzada es manifesta en representacions mediàtiques, però també en pràctiques d’auto-representació.

Els focus de la meva recerca es poden descriure com:

Actuacions de gènere i sexualitat en línia i en una cultura més àmplia

La política de la representació, en particular la representació sexual

La construcció social i cultural de les masculinitats

Les connexions entre la pornografia gai i la creació d’una identitat gai

El meu èxit clau com a investigador ha estat integrar aquestes línies en un tot coherent basat en l’argument que la masculinitat en el moment contemporani s’ha saturat amb significats competidors i que es connecta a contextos socials, culturals i polítics més amplis. La meva investigació es basa en el reconeixement que les anàlisis de materials, gèneres o formes de mitjans específics han de situar-se en les xarxes complexes de significat que envolten i contextualitzen tots els artefactes culturals i que això és especialment cert per als investigadors de materials digitals.

El meu treball actual es basa en gairebé 20 anys d’investigació i escriptura sobre les connexions entre sexualitat, iconografia i qüestions d’identitat i com s’articulen a través de la representació en una sèrie de materials, inclosos els produïts per la indústria de la pornografia gai. L’escala, l’abast i la penetració de la pornografia en el corrent principal i la suposada “sexualització” de la cultura significa que aquest treball continua sent important en termes d’entendre la naturalesa de la pornografia i la manera com les representacions sexuals funcionen en la configuració d’una sexualitat la identitat i la construcció de masculinitats modernes que tenen un profund impacte en la cultura més àmplia.

Sóc redactor del Journal of Gender Studies, coeditor d’Estudis Porno (ambdues Routledge) i membre de la junta editorial de Sexualities (Sage). Sóc redactor (amb la professora Clarissa Smith) de la sèrie de monografia Routledge Masculinitat, sexe i cultura popular i ha estat guardonat amb una beca de xarxa AHRC en aquesta àrea.

Publicacions Seleccionades:

Mercer, J. & McGlashan (eds.) Toxic Masculinity: Men, Meaning and Digital Media. Routledge. 2023.

Mercer, J. & Attwood, F. The Metrosexual: Figures of Masculinity. Feona Attwood and Clarissa Smith Handbook on Media, Sex and Sexuality, Routledge, 2018. 

Mercer, J. Sex Positivity and the Persistence of Shame. Sexualities. Sage. 2018. DOI: /10.1177/1363460718770443

Mercer, J. Gay Porn: Representations of Masculinity and Sexuality I.B. Tauris. 2017.

Mercer, J. & O’Connor, J. Childhood and Celebrity. Routledge. 2017 

Mercer, J. Special Edition: Gay Porn Now! Porn Studies. 2017, 4:1

Mercer, J. Popperbate: Video Collage, Vernacular Creativity and the Scripting of the Gay Pornographic Body. Porn Studies. 2017, 4:1, 242-256  

Mercer, J. The Secret History: Porn Archives, Personal Collections and British Universities. Porn Studies. 2014, 1:4, 411-415 

Mercer, J. The Enigma of the Male Sex Symbol. Celebrity Studies. 2013, 4:1, 81-91

Mercer, J. Coming of Age: Problematizing Gay Porn and the Eroticised Older Man. The Journal of Gender Studies. 2012, 21:3, 312-326

Mercer, J. Gay for Pay: The Internet and the Economics of Homosexual Desire. Ross, K. The Handbook of Gender, Sex, and Media. Blackwell-Wiley, 2011, 535-551

(Visited 8 times, 1 visits today)