Defensa de la tesi Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) d’Adriana Nicolau

15 abril, 2021

Adriana NicolauAdriana Nicolau Jiménez, membre del grup LiCMES, defensarà la tesi doctoral  Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) dimecres 21 d’abril a les 16:30 h. La tesi ha estat dirigida per Teresa Iribarren Donadeu, i s’ha dut a terme dins del programa de doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC. 

Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) demostra i analitza l’impacte que els feminismes, com a conjunt de teories i moviments activistes, han tingut en el camp teatral català contemporani i en un nombre important d’obres representades als escenaris de Barcelona durant les dues primeres dècades del segle XXI. La recerca parteix de la baixa atenció als efectes del gènere en el teatre català contemporani en la bibliografia existent; i, més concretament, busca fer front a la manca d’estudis que vinculin els feminismes i el teatre català. En un gest que segueix la recepció pionera d’autores anglosaxones durant els anys 1990 per part de María José Ragué Arias, la tesi de Nicolau s’alinea amb la tradició dels estudis teatrals feministes anglosaxons. La doble perspectiva d’aquesta disciplina, fonamentada en els estudis teatrals i els estudis de gènere, constitueix la base d’una proposta analítica que també beu de les contribucions de María José Ragué Arias. Alhora, la investigació de Nicolau s’ha basat extensament en el treball de camp, a través de la cerca i el visionat sistemàtics d’obres, així com d’un treball de caràcter etnogràfic que ha permès obtenir un coneixement fidedigne del fenomen. Els criteris de delimitació del corpus, que parteixen d’aquest estudi aprofundit del camp, restringeixen l’estudi a obres contemporànies de teatre de text d’autoria femenina o mixta catalana, representades en espais professionals de Barcelona entre les temporades 2000/01 i 2018/19. Es tracta de criteris que permeten obtenir una visió àmplia del camp, amb l’objectiu de fer emergir un fenomen fins ara negligit per la crítica acadèmica: la presència d’una sèrie de motius feministes en conjunts remarcables d’obres, que demostren l’impacte dels feminismes en la composició mateixa de les creacions.

Després d’una primera part de caràcter eminentment teòric, la tesi ofereix tres capítols analítics organitzats al voltant de tres motius feministes: els desdoblaments, les genealogies i els trànsits. Aquests tres capítols adrecen respectivament obres que inclouen personatges protagonistes desdoblats en dues o més personificacions, homenatges a dones de generacions anteriors que permeten repensar el rol de les dones a la societat actual i personatges que creuen els límits de diverses categories identitàries, com una manera de posar-les en qüestió. A cada capítol, junt amb un estudi de grups de peces que inclouen els diversos motius abordats, s’ofereix una anàlisi en profunditat de tres peces principals: Una gossa en un descampat (2018) de Clàudia Cedó, Cabaret diabòlic (2003) de Beth Escudé i Limbo (2015) de Marc Rosich, Miquel Missé, Pol Galofre i Les Impuxibles. Junt amb el Catàleg de fitxes de 148 obres inclòs en annex, l’anàlisi dels tres motius demostra que les concepcions feministes han tingut un impacte significatiu al teatre català contemporani. 

En definitiva, Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) demostra la importància de la influència feminista als escenaris catalans al temps que proveeix un marc metodològic i analític innovador per adreçar l’impacte dels feminismes al camp i, de manera més àmplia, el rol de l’autoria femenina i la tematització del gènere a les obres.

Us convidem a assistir a la defensa de la tesi, que tindrà lloc dimecres 21 d’abril a la tarda i a la qual podeu assistir virtualment prèvia inscripció aquí.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari