Sensors sostenibles per al monitoratge de la salut

02/04/2024
Foto: Freepik.

L’activitat física és en general beneficiosa per la salut. Es recomana per a totes les edats, i en la mesura adequada, en molts contextos. Dit això, l’activitat física també pot arribar a representar problemes de salut, en especial per determinats sectors de població o en determinats contextos, com per exemple en episodis d’altes temperatures.

Ja és habitual que dispositius d’ús diari com el telèfon mòbil, o wearables com rellotges, puguin monitorar paràmetres de salut o activitat física. Aquests dispositius, però, poden representar un cost prohibitiu per una gran part de la població, i requereixen fer l’acte conscient de portar-los durant l’exercici d’activitat física. Per tant, aquestes tecnologies poden representar una solució per una part de la població (per exemple, en la pràctica esportiva de més nivell), però el gruix de la societat pot necessitar altres solucions per realitzar aquest seguiment.

Des del grup Wireless Networks (WiNE) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hem liderat el projecte de recerca Hydrasport: Diseño e integración de sensores pasivos de muy bajo coste en la ropa de deporte para la monitorización de los niveles de hidratación. L’objectiu d’aquest projecte de recerca és oferir una tecnologia desassistida i automatitzada per mesurar paràmetres de salut a partir de roba d’ús diari mentre es fa exercici físic, i en concret se centra en la mesura de l’estat d’hidratació de la persona.

Democratitzar i universalitzar l’accés a les tecnologies de salut digital

L’objectiu de la tecnologia que desenvolupem en el projecte Hydrasport, és democratitzar i universalitzar l’accés a les tecnologies de salut digital. Per monitorar la hidratació, de manera no invasiva i integrable en roba d’ús quotidià, necessitem complir diversos requisits.  En primer lloc, necessitem un fluid corporal ric en biomarcadors relacionats amb la hidratació, que es generi a bastament durant l’activitat física i que entri fàcilment en contacte amb la roba. La suor conté potencialment gran quantitat d’informació rellevant, encara que tradicionalment hagi estat un recurs infrautilitzat per al control de la salut no invasiu. En segon lloc, ens basem en la idea que la nostra tecnologia es pugui integrar en roba d’ús diari, i per tant ha de tenir un cost molt baix. Per assolir aquest baix cost, la tecnologia a integrar en la roba ha de ser molt senzilla. 

L’element principal de la tecnologia proposada en aquest projecte és un sensor basat en radiofreqüència, per mesurar la composició química de la suor que s’absorbeix en la roba d’ús diari que es pot fer servir per a la pràctica d’activitat física. El sensor consisteix en una antena i microxip integrats en aquesta roba d’ús diari, que a partir de les característiques de les ones de radiofreqüència que el sensor reflecteix, podem determinar si la persona està patint un procés de deshidratació.

Pel desenvolupament del projecte ens hem basat en la tecnologia RFID, de la qual ja n’hem parlat en aquest blog. La RFID, en les seves diferents versions, és una tecnologia que pot funcionar sense bateria, ja que les etiquetes s’alimenten a partir de les ones de radiofreqüència de l’equip lector, i el disseny del qual permet fer mesuraments bàsics, a canvi d’un cost de producció molt baix. El cost d’integració en la roba seria de pocs cèntims d’euro, permetent fer la detecció de l’estat d’hidratació de la persona. Els resultats inicials del projecte són prometedors, i ja estem treballant en una segona fase per madurar la tecnologia.

El projecte s’enfoca a tota la societat, però hi ha sectors de la població que se’n poden beneficiar més com són les persones grans, que poden patir problemes més greus a causa de la deshidratació. També poden veure’s més beneficiades les persones amb certes condicions físiques o de salut com poden ser la diabetis, en les quals la deshidratació també pot derivar en un problema de salut més sever.


El projecte “HydraSport: Diseño e integración de sensores pasivos de muy bajo coste en ropa de deporte para la monitorización de niveles de hidratación”, amb referència EXP_75087, ha estat finançat pel Ministeri de Cultura i Esport mitjançant la presidència del Consell Superior d’Esports, i a través de la convocatòria per a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l’activitat física beneficiosa per a la salut i la medicina esportiva, amb càrrec als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquesta recerca contribueix a l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3: garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

(Visited 42 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment, treballa com a professor a la Universitat Oberta de Catalunya, i és membre del grup de recerca Wireless Networks.
Comentaris
Deixa un comentari