Tots som UOC!
El blog de les persones que treballem a la UOC

Sobre el blog

Tots som UOC! és un espai que neix amb la voluntat d’impulsar la participació de tots els membres de l’equip propi en les iniciatives de caràcter intern que s’organitzen o es duen a terme a la UOC. Així, en aquest blog es recolliran i s’actualitzaran les activitats de caire més social, amb el propòsit d’animar les treballadores i els treballadors a sumar-s’hi. Alguns exemples d’aquest tipus d’accions són el concurs de fotografia per a elaborar el calendari corporatiu, la campanya de recollida d’aliments El Gran Recapte o els Jocs Interempreses.

A la vegada, però, aquest blog pretén convertir-se en un espai de recollida de propostes i suggeriments. Per exemple, pot ser una via per a recollir propostes d’accions socials que s’han de dur a terme en el marc de la UOC. En la mateixa línia, de cara a la sessió inaugural del curs acadèmic, es promourà que les treballadores i els treballadors hi participin activament o que plantegin idees de futur sobre el format que ha de tenir.

En definitiva, aquest espai pretén fomentar la participació i la col·laboració en pro de la transparència, la transversalitat i la proactivitat de la UOC.

La dinamització i coordinació del blog va a càrrec del grup operatiu de Comunicació Corporativa, i específicament de Susana Calvo.

(Visited 18 times, 1 visits today)