El blog de les persones que treballem a la UOC

Envia fotografia

Les fotografies han de tenir una mida orientativa de 13,5 cm x 7,5 cm a 300 ppp, cosa que vol dir uns 1.600 x 890 píxels. El format de les fotografies ha de ser JPG i no poden pesar més d’1,5 MG. Heu d’especificar el títol de la fotografia. També heu d’indicar l’adreça electrònica de la UOC i el nom o pseudònim de l’autor o autora. Les dades personals no es publicaran.

(Visited 6 times, 1 visits today)