Tots som UOC!
El blog de les persones que treballem a la UOC

Bases del concurs

Objectiu

El concurs fotogràfic digital «Construïm el futur de la UOC» té per objectiu triar les imatges que il·lustraran el calendari corporatiu de la UOC (any 2014), un calendari que fem per a tots i entre tots.

Participació

El concurs va adreçat a les persones de l’equip propi i als col·laboradors externs. La UOC descartarà les fotografies que consideri que vulneren la Carta de compromisos Poden quedar exemptes de publicació les fotografies que no tinguin un mínim de qualitat. L’emissor del missatge i autor de la fotografia serà el responsable de l’originalitat de l’obra. Es podran enviar tantes fotografies com es vulgui.

Enviament i format de fotografies

S’obrirà una pàgina en què es podran penjar les fotografies directament (fent servir l’opció Envia fotografia del menú). S’haurà d’especificar el títol de la fotografia. També s’haurà d’incloure l’adreça electrònica de la UOC i el nom o pseudònim de l’autor o autora. Aquestes dades no es publicaran.

El format de les fotografies ha de ser JPG i no poden pesar més d’1,5 MG. Les fotografies han de tenir una mida de 13,5 cm x 7,5 cm a 300 ppp, cosa que vol dir uns 1.600 x 890píxels. S’admetran fotografies en format digital preses amb qualsevol mena de càmera o dispositiu mòbil. Les fotografies s’han d’haver presentat dins del termini obert de publicació.

Premis

Les dotze  fotografies seleccionades rebran aquest premi: una entrada doble per una obra de teatre que es representi en un teatre de Barcelona. L’obra o obres escollides estan per determinar, però es representaran, entre altres espais, a l’Almeria Teatre i a La Seca-Espai Brossa.

Jurat

Entre totes les fotografies rebudes, un jurat d’experts i representants de la UOC en preseleccionarà trenta segons els criteris de contingut, qualitat i originalitat de les fotografies. Les resolucions del jurat seran inapel·lables. Entre aquestes trenta es farà una votació popular digital i les dotze que obtinguin més punts seran les seleccionades per a il·lustrar el calendari.

Calendari

–   Termini obert de publicació: del 25 de novembre al 15 de desembre de 2013.

–   Decisió del jurat: es farà saber per mitjà d’una notícia publicada a la pàgina d’inici el 16 de desembre del 2013.

–   Del 16 de desembre al 22 de desembre de 2013, tothom qui vulgui podrà votar les dotze millors fotografies.

–   El dia 23 de desembre de 2013 es comunicaran els noms dels dotze guanyadors.

–   Lliurament de premis: el lliurament de premis es durà a terme en una data i un lloc que la comissió organitzadora encara ha de determinar.

Drets d’imatge i d’explotació

La persona que concursa cedeix de manera indefinida i sense cap contraprestació econòmica els drets sobre les imatges objecte d’aquest concurs per al seu desenvolupament, i també n’autoritza expressament la publicació al calendari UOC 2014 o altres publicacions que la UOC pugui fer amb relació a aquest concurs, independentment que sigui la persona guanyadora o no. Així mateix, la persona concursant certifica que té el consentiment de cadascuna de les persones que puguin aparèixer en les imatges, especialment la dels pares o tutors dels menors d’edat, i que aquests han estat prèviament informats de les bases i conseqüències que comporta la participació en aquest concurs.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades personals i imatges que ens proporcioneu seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades amb la finalitat de gestionar el desenvolupament d’aquest concurs. Les dades seran tractades internament i únicament seran cedides en aquells casos previstos legalment i per a la publicació de les imatges en els calendaris i publicacions de la UOC per a l’any 2014, i sempre relacionades amb aquest concurs. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment i en les bases d’aquest concurs, dirigint-vos a la FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, responsable de dades personals, av. del Tibidabo, 45-47, de Barcelona.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.

(Visited 1 times, 1 visits today)