Ruth Bader Ginsburg

20/09/2020
1200px-ruth_bader_ginsburg_2016_portrait

Thank you!

Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), segona dona en servir a la US Supreme Court des de 1993, defensora incansable dels drets i llibertats fonamentals i advocada pionera contra la discriminació de gènere, a favor del principi d’igualtat, ens va deixar el divendres 18 setembre a Washington, als 87 anys. La trobarem a faltar, però mai l’oblidarem. 

Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), segunda mujer en servir en la US Supreme Court desde 1993, defensora incansable de los derechos y libertades fundamentales y abogada pionera contra la discriminación de género, a favor del principio de igualdad, murió el viernes 18 septiembre en Washington a los 87 años. La echaremos de menos, pero no la olvidaremos. 

Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), second woman to serve at the US Supreme Court since 1993, stout defender of civil rights and liberties and pioneer advocate against gender discrimination under the Equal Protecion Clause, died Friday 18th Sept. in Washington, aged 87. She will be missed but never forgotten.   

USSC Press Release Regarding Justice Ginsburg

Statements from the USSC Regarding the Death of Justice Ruth Bader Ginsburg

(Visited 87 times, 1 visits today)
Comentarios
Deja un comentario