Lliurats els II Premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster

24/10/2016

Els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC van lliurar el passat 18 d’octubre els II Premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster de les seves titulacions.

Aprofitant l’ocasió, es va realitzar una conferència impartida per Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de Dret penal a la Universitat Rovira i Virgili, sobre  «Política criminal envers a la delinqüència econòmica: la hipertròfia de la responsabilitat penal de les persones jurídiques».

La conferència ha tractat de les potencialitat i de les limitacions que té el sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques com a mitjà de lluita contra la delinqüència comesa en l’entorn de l’empresa. Espanya, amb l’adopció d’aquest sistema en la reforma del Codi penal de 2010 i sobretot en la de 2015, ha anatmés enllà de les exigències de les normes europees, a diferència del que han fet altres països, la qual cosa obliga a plantejar fins a quin punts els suposats avantatges de l’extensió de la responsabilitat criminal a les persones jurídiques compensen els inconvenients. El conferenciant ha criticat la desmesura en què ha incorregut el legislador espanyol en introduir mitjançant la LO 1/2015 normes que inviten a les empreses a adoptar normes i procediments interns de compliment, que no són una garantia de cara a protegir-se d’una possible acció per responsabilitat penal contra la persona jurídica, especialment si hom té en compte que els delictes per als quals el Codi penal preveu aquesta forma de responsabilitat són essencialment delictes dolosos i no imprudents. El conferenciant ha exposat finalment la seva posició favorable a que la resposta penal a l’activitat delictiva generada en el si d’organitzacions empresarials  i per tan la prevenció de delictes passi per una adequada reacció davant els delictes imprudents plantejant la direcció de l’acció penal contra els diversos membres que poden tenir un paper jurídicament rellevant en la cadena dels processos de decisió en organitzacions complexes, a banda del caràcter preventiu de la responsabilitat civil. Una invitació, en definitiva, a abordar la resposta davant de la criminalitat econòmica generada en el context de l’empresa amb els mecanismes ja existents al sistema jurídic més que amb la hipertrofiada formulació legislativa de la responsabilitat penal de les persones jurídiques actualment prevista al Codi penal espanyol.

La relació de premiats ha sigut la següent:

Grau de Criminologia

Finalistes:

Araceli Escusol pel trebal titulat «Adolescencia y violencia de género: cuando el amor oculta el maltrato».

Carme Guirao pel treball titulat «La violència intra – gènere. Violència en la parella lèsbica i en la parella tran».

Guanyador:

Alejandro Puértolas pel treball titulat «Bullying: violència entre escolars a l’educació secundària obligatòria»


Grau de Dret

Finalistes:

Sebastián Copman Spector pel treball titulat «El delito de estafa y los nuevos medios de pago»
Cristina García Del Castillo pel treball titulat «Familia homoparental biológica: un tema pendiente»

Fernando Herrera Salgado pel treball titulat «El límit màxim de la detenció policial a Espanya: un canvi ineludible»

Guanyador:

Jordi Cantenys Azorín pel treball titulat «Conseqüències probatòries dels telèfons mòbils en el procés penal»


Màster Universitari d’Administració i govern electrònic

El Jurat del MUAGE ha decidit declarar desert els premis TFM del curs acadèmic 2015-2016.


Màster Universitari d’Advocacia

Finalistes:

Juan José Ramírez Manzanera pel treball titulat «Les Plataformes de  Finançament Participatiu  a L’Ordenament Jurídici Espanyol»

Carla Roset Franco pel treball titulat «La Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la Incapacitación»

Guanyadora:

Lorena Cuenca Guzmán pel treball titulat «Planes de Parentalidad y derecho comprado».


Màster Universitari d’Anàlisi política

Finalistes:

Daniel López Torres pel treball titulat «El sufragi femení i els imaginaris de gènere en els discursos polítics de la II República espanyola: 1931:1933»

Ildefonso Molina Jiménez pel treball titulat «Los gobiernos de colaición, su estabilidad y la distancia ideológica de los partidos que los integran»

Guanyador:

Joan Plana Fontanillas pel treball titulat «27 S i 20 D: el rol del vot dual i l’abstenció diferencial a Catalunya en les eleccions al Parlament i les Generals de l’any 2015»


Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització

Finalistes:

Pascale Mertens pel treball titulat «Las políticas de integración cívica en la Bélgica Federal»

Alfonso Vázquez Vázquez pel treball titulat «La dimensión col•lectiva del derecho a la verdad: Una aproximación desde el punto de vista de la hisotria de los conceptos aplicada a las ciències jurídicas»

Guanyador:

Roberto Desogus pel treball titulat «El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Wayúu en Colombia: alcance y límites»


Màster Universitari de Fiscalitat

Finalistes:

Ainhoa Fernández Ruiz pel treball titulat «Planificación fiscal de las operaciones de reestructuración empresarial»

Guanyador:

Ignasi Belda Reig pel treball titulat «Fiscalitat internacional del coneixement»


Màster de Ciutat i Urbanisme

Guanyadora:

Celina Caporossi pel treball titulat «LAS CENTRALIDADES BARRIALES EN LA PLANIFICACIÓN URBANA. Los Barrios Peri-centrales de la Ciudad de Córdoba, Argentina. El caso de Barrio San Vicente»


Màster de Conflictologia

Finalistes:

Elisa Gómez pel treball titulat «Más diálogo, menos violencias: sistemas de resolución de conflictos en Chimaltenango (Guatemala) para la seguridad humana y la paz»

Andrea Gómez Verge pel treball titulat «Educar en y para el conflicto: Proyecto de mejora de la convivencia mediante la Educación de Conflictos en un centro de Educación Secundaria Obligatoria»

Guanyador:

Pieter Vanwildemeersch pel treball titulat «Los actores bloqueadores en la gestión participativa de recursos naturales»


Master in Conflictology UOC-UNITAR

Finalistes:

Jase Hatcher pel treball titulat «Insurgency and the War Economy: The Need for a Human-Centered Research Approach to Displacement: A Case Study on Colombia»

Francis Origa pel treball titulat «An Assessment of Ethnicity and Religion as drivers of Conflict in Africa and the challenges of Peace Building: The case study of Nigeria»

Guanyador:

Usman Farouk Tarfa pel treball titulat «African Border Conflicts and the Challenges of Cooperation: Case Study of Nigeria – Benin International Boundary»

(Visited 36 times, 1 visits today)
Comentarios
Deja un comentario