La ciència social computacional, protagonista del 18è congrés IDP

02/06/2023
Ciència Social Computacional Foto de Tumisu a Pixabay.

 Les ciències socials tenen diversos fundadors: Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Karl Marx (1818-1883), Émile Durkheim (1858-1917) i Max Weber (1864-1920). Tots ells nascuts en les darreries del segle XVIII o en ple segle XIX, mai hagueren pogut imaginar-se com la capacitat per a tractar grans quantitats de dades en ple segle XXI canviaria la forma de fer recerca en aquesta branca. I és que aquest nou anglicisme, big data, ens permet observar el comportament humà a gran escala.

Aquesta gran quantitat de dades s’ha multiplicat, en part, per la societat mateixa, a través de la seva empremta en línia: textos, imatges, metadades i les mètriques que apareixen a Internet. Si es deia que la història és un gegant amb peus de fang, la història del segle XXI és un gegant amb fets de dades. Una quantitat tan gran d’informació només pot ser analitzada i entesa a través de processos matemàtics generats per computadors: els resultats poden generar recerca que doni resposta als grans reptes de la societat d’aquest segle, tals com la pobresa, el canvi climàtic, les ideologies extremistes o la delinqüència. Aquestes recerques poden ser llavors d’utilitat no només per a la societat en general sinó també per informar polítiques públiques de governs o les accions del sector privat o de les organitzacions no governamentals. 

Què és la ciència social computacional

La ciència social computacional és una àrea de recerca emergent en la intersecció de la informàtica, l’estadística i les ciències socials, on s’usen nous mètodes computacionals per respondre preguntes sobre la societat.

Les metodologies emprades per la ciència social computacional són tan diverses com les disciplines que se’n poden beneficiar. Quant a les primeres, la ciència social computacional pot emprar metodologies com els sistemes complexos, els models econòmics, les xarxes financeres, la gestió de riscos, els plans urbanístics, la intel·ligència artificial, el processament d’imatges i anàlisi de textos, la lingüística computacional, o la inferència estadística derivada de simulacions, entre moltes altres. I com demostrarà el 18è congrés IDP (Internet, Dret i Política), la pluridisciplinarietat d’aquest enfocament pot anar més enllà del dret, la ciència política i la criminologia, que són l’ADN dels nostres estudis, per a cobrir altres camps com la física, la biologia, les ciències de l’administració, o la informàtica, per citar alguns exemples. 

18è Congrés IDP i la CSC

Davant la importància d’aquest camp avui en dia, el congrés IDP està dedicat a la ciència social computacional. La jornada, que es durà a terme al campus UOC el 15 de juny, té una doble vessant. D’una banda, una primera part més teòrica en la que ens plantejarem interrogants com ara què és el que defineix més específicament la ciència social computacional, o quins són els seus objectius, així com els seus límits. A la segona part intentarem donar respostes i veure exemples de les aplicacions de la ciència social computacional a les ciències socials, especialment en els camps de la política i el dret. 

Precisament el nostre planter de ponents convidats demostra la gran versatilitat d’aquesta àrea: des de Salvador Macip (qui durà a terme la ponència inaugural), que ens parlarà des del camp de la medicina, a Sandra González-Bailón, que ho farà des del de la sociologia. Des de la informàtica ho faran Javier Borge-Holthoefer i Andreas Kaltenbrunner. A la tarda, Pompeu CasanovasPablo Aragón ens aportaran la seva visió pràctica de la ciència social computacional des del dret i Mercè Crosas, des de la data science.

Precisament gràcies a l’experiència d’aquests ponents podrem veure el funcionament de Wikipedia o del Barcelona Supercomputing Center, entre d’altres exemples, que apareixeran al llarg de la jornada. Una tercera taula, dedicada a les dades i el seu impacte en el camp del turisme, comptarà amb la presència dels professors de dret Alessandro ManteleroApol·lònia Martínez Nadal, així com de Giovanna Galasso, sòcia d’Intellera Consulting.

Us esperem en aquesta fascinant finestra al món de la ciència social computacional! 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari