Dret d'internet
Internet law

Mònica Vilasau / Publicacions

LLIBRES / BOOKS

(Coordinació de Publicacions) / (Coordination of Publications)

Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J., & Vilasau Solana, M. (coords.) (2013). Big Data: Retos y Oportunidades. Actas del IX Congreso Internacional, Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 25-26 Junio, 2013. Barcelona: UOC-Huygens Editorial.

Cerrillo i Martínez, A.; Peguera, M.; Peña-López, I.; Pifarré de Moner, M.J.; Vilasau Solana, M. (coords.). Retos y oportunidades del entretenimiento en línea. Actas del VIII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya-Huygens (2012). ISBN: 978-84-695-4123-4

Cerrillo i Martínez, A.; Peguera, M.; Peña-López, I.; Vilasau Solana, M. (coords.) Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. Actas del VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya-Huygens (2011). ISBN: 978-84-694-7037-4

MARÍ, J.; VILASAU, M., El Reglament de protecció de dades de caràcter personal. Aspectes clau. EDIUOC, BARCELONA, 2008, ISBN: 978-84-9788-765-6. Posar index

CAPÍTOLS DE LLIBRE / BOOK CHAPTERS 

VILASAU SOLANA, M., «Redes sociales y usuarios: cuestiones sobre su regulación», en RALLO LOMBARTE, A y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (coords.), Derecho y Redes sociales, 2ª ed., Civitas-Thomson, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 119-157, ISBN 978-84-470-3978-4

VILASAU SOLANA, M., «Consentimiento, fuentes accesibles al público e interés legítimo como mecanismos que legitiman el tratamiento de datos de carácter personal», en BLASCO GASCÓ, F., (coord.),  Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Tirant lo Blanch, València, 2011, vol. 2, (Tomo II), ISBN 978-84-9004-232-8, pp. 2877-2898.

VILASAU SOLANA, M.; VILA MUNTAL, A., «Intimidad y datos personales en Internet», en PEGUERA POCH, M (coord), Principios de derecho de la sociedad de la información. Aranzadi-Thomson, Cizur Menor (Navarra), 2010,  ISBN: 978-84-9903-705-9, pp. 151-216

VILASAU SOLANA, M., «Privacidad, redes sociales y el factor humano», en RALLO LOMBARTE, A y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (coords.), Derecho y Redes sociales, 1ª ed., Civitas-Thomson, Cizur Menor (Navarra), 2010, ISBN 978-84-470-3462-8, pp. 55-81

VILASAU SOLANA, M., «La Directiva 2006/24/CE sobre conservación de datos del tráfico en las comunicaciones electrónicas: seguridad v. privacidad», en AAVV. Internet, Derecho y Política. Las transformaciones del Derecho y la Política en 15 artículos. Barcelona: EDIUOC, 2009, ISBN 978-84-9788-789-2, pp. 281-302. POSAR ÍNDEX

VILASAU SOLANA, M., «Derecho de intimidad y protección de datos personales», en PEGUERA POCH, M. (coord.), Derecho y nuevas tecnologías, Editorial UOC, Barcelona, 2005, ISBN 84-9788-211-3, pp. 93-139

 

ARTICLES

VILASAU SOLANA, M., «¿Hasta dónde deben regularse las redes sociales?», Revista Española de Protección de Datos, 2009, nº 6, pp. 105-136, ISSN 1887-7907

VILASAU, M., «Legal grounds to process personal data under Spanish legislation after the ECJ Judgment of 24 November 2011 (the ASNEF and FECEMD Case) », Computer Law & Security Review, 2012, volume 28, Issue 1, pp. 44-53. (http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2011.11.008)

VILASAU SOLANA, M., «¿Cómo llegar al consumidor? Entre la protección de datos y la legislación sobre la sociedad de la información», Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 2008, núm. 18, pp. 83-101, ISSN 1696-0351  

VILASAU SOLANA, M., (2008). «La fi de la situació de transitorietat: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ja té desenvolupament reglamentari», [online paper] IDP: Revista d’Internet Dret i Política, 2008, nº 7, pp. 1-21, ISSN-e 1699-8154 (http://www.uoc.edu/idp/7/dt/cat/vilasau_1.pdf)

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i7.489

VILASAU, M., «Traffic Data Retention v Data Protection: the New European Framework», CTLR, Computer and Telecommunications Law Review, 2007, vol. 13, Issue 2, pp. 52-59, ISSN 1357 3128

VILASAU SOLANA, M., « La Directiva 2006/24/CE, sobre conservació de dades del trànsit en les comunicacions electròniques: seguretat vs. privadesa»,  [online paper], IDP: Revista d’Internet Dret i Política, 2006, núm. 3, pp. 1-15, ISSN-e 1699-8154

(http://www.uoc.edu/idp/3/dt/cat/vilasau.pdf)

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i3.398

VILASAU, M., «The Right to Privacy and to Personal Data Protection in Spanish Legislation», CTLR, Computer and Telecommunications Law Review, 2003, vol 9, Issue 7, pp. 196-201, ISSN 1357 3128

VILASAU SOLANA, M., «La intervenció del geòleg en el procés constructiu ¿Fins on arriba la seva responsabilitat?», La Llei de Catalunya i Balears (Ed. semestral), 2002, núm. 404, pp. 1-4, ISSN: 1139-8523.

VILASAU SOLANA, M., «La noció de promotor en la Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació. Qui és (i potser no hauria de ser) promotor segons la LOE?», Revista Jurídica de Catalunya, 2001, vol. 100, nº 1, pp. 83-111, ISSN 1575-0078

VILASAU SOLANA, M., «Naturalesa de l’acció de responsabilitat desenal en la construcció (art. 1591.1 CC) segons la jurisprudència del TS», Revista Jurídica de Catalunya, 1996, vol. 95, nº 2, pp. 185-203, ISSN 1575-0078.

VILASAU SOLANA, M. et alii; CASAS VALLÉS, R. (coord.), «Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, año 1991», Anuario de Derecho Civil, 1992, núm. 3, pp. 1257-1301, ISSN: 0210-301-X

(Visited 1 times, 1 visits today)