Grup de recerca aplicada i transferència de coneixement

Què som

El grup DINVAL és una iniciativa promoguda pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Neix arrel de l’organització de la IV Conferència Internacional de Monedes Socials i Complementàries, celebrada a Barcelona del 10 al 14 de maig del 2017, per tal de compartir els recursos i les experiències resultants d’aquesta.

El seu objectiu actual és la recerca aplicada i la transferència de coneixement en els quatre grans àmbits d’actuació que representen les monedes complementàries, l’economia social i solidària, els valors humans, i la tecnologia blockchain.

Aspira a ser un referent acadèmic, tant a nivell teòric com pràctic i experimental, en allò que vincula simultàniament a aquestes quatre temàtiques:

“diners i valors per a la sostenibilitat i el desenvolupament”

(Visited 7 times, 1 visits today)