Grup de recerca aplicada i transferència de coneixement

Àmbits d’actuació

Monedes socials i complementàries

  • Ja sigui des de la societat i les comunitats (des de baix) com des de les administracions públiques (des de dalt), s’està apostant cada cop més per la innovació social que representen les monedes complementàries. El seu ús representa un petit pas, però ferm, cap a la consecució de la sostenibilitat del planeta Terra en el qual vivim i el desenvolupament de les persones que l’habitem. En aquest grup s’analitza el disseny, la implantació, la traçabilitat… d’aquest tipus de monedes, tant a nivell teòric com pràctic, tant a nivell acadèmic com tecnològic. La posterior divulgació de tot això és fonamental per a la seva compressió i acceptació entre els futurs usuaris.

Economia social i solidària

  • L’economia social i solidària aposta per un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, funcionant sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Representa una nova forma de produir, distribuir i consumir, així com una alternativa viable i sostenible per a satisfer les necessitats individuals i globals. Es tracta d’una economia al servei de les persones, basada en la cooperació i el be comú. En aquest grup s’analitza el paper que juguen els diners en l’economia social i solidària, els valors que aquesta transmet i la importància que representen les monedes complementàries en tot plegat.

Valors humans

  • Els valors humans actuen com a principis de guia en la vida de les persones. Des de valors tipus autopromoció, a valors tipus conservació, obertura al canvi i autotranscendència, tots i cadascun d’ells formen part del nostre interior, si bé prioritzem uns o uns altres en funció de diferents condicionants, tant interns com a externs. I, sobretot, en funció del nostre nivell de consciència. En aquest grup s’analitza la tipologia de valors que hi ha darrere de l’ús de les diferents tipologies de diners (de curs oficial o monedes complementàries), així com el nivell de consciència que es té sobre els diners com a concepte, del seu orígen i de les conseqüències que desencadena.

Tecnologia blockchain i economia del token

  • La blockchain és una tecnologia que fomenta la transició de l’Internet de la informació a l’Internet del valor. L’intercanvi d’informació al que estem habituats deixa pas a l’intercanvi de valor, amb el que això representa: la descentralització de les operatives, l’apoderament de les persones i l’eliminació dels intermediaris en els processos relacionals. Així mateix, la blockchain fomenta valors de cooperació, confiança mútua i transparència, entre uns altres. En aquest grup s’analitza l’aplicabilitat de la blockchain en els àmbits de les monedes complementàries i l’economia social i solidària, amb els quals comparteix la consciència sobre el canvi dels valors humans que regeixen aquesta societat.
(Visited 1 times, 1 visits today)