Deliberació política a Twitter y a les plataformes de partits a Espanya — PID2019-110000GB-I00 (2019 - Proyectos I+D+i, MICINN)