Treball Final de Màster

25 juliol, 2017
Fotografia d'un telèfon

Assignatura obligatòria del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.

L’elaboració del Treball Final de Màster (TFM) és un element imprescindible per poder obtenir el títol de Màster universitari oficial de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aquest treball, de 6 crèdits, es basarà en l’elaboració d’un document escrit, més una defensa en format audiovisual, on l’alumne s’haurà de gravar exposant el seu treball.

El TFM pretén que l’estudiant sigui capaç d’integrar els coneixements i competències que ha adquirit al llarg de la titulació, així com acreditar que disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en un entorn acadèmic o professional. En aquest sentit, el TFM constitueix el punt final del màster i té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari