Pràctiques professionals

25/07/2017
Fotografia d'un equip treballant.

Assignatura obligatòria del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.

Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster.

Les pràctiques curriculars amb empreses permeten establir una estreta vinculació entre la formació acadèmica i el món professional. Per això, en el marc d’aquesta assignatura, s’espera que l’estudiant desenvolupi i consolidi competències pròpies de l’àmbit de la comunicació corporativa, així com un conjunt concret de competències bàsiques, generals i transversals, amb criteri professional, creatiu i innovador en el desenvolupament d’una activitat o projecte professional real.

Existeixen tres modalitats de pràctiques, a escollir per part de l’alumne:

  • (1) Pràctiques presencials en empreses o institucions.
  • (2) Pràctiques virtuals on es treballa per a projectes reals per a entitats del tercer sector.
  • (3) Convalidació de l’assignatura per Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Professional.
(Visited 26 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari