Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus

26 juliol, 2017
Fotografia d'un equip fent pinya.

Assignatura optativa del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.

Les habilitats directives fan referència a les capacitats, habilitats i coneixements que una persona posseeix per realitzar les activitats de lideratge i coordinació en el paper de gerent o capdavanter d’un grup de treball o organització; aquestes poden ser estratègiques, tàctiques, operatives, tècniques, interpersonals, conceptuals, diagnòstiques, de comunicació, presa de decisions i habilitats d’administració del temps. D’altra banda, la formació de portaveus dota de les eines necessàries per traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.

Qualsevol organització, del tipus que sigui, està constituïda per persones que li donen la seva dimensió real quan posen al servei dels seus objectius les capacitats que posseeixen. Aquestes capacitats es coneixen de forma genèrica com a habilitats, o també competències, i es manifesten en la forma de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball. Les habilitats de les persones i l’aprofitament i desenvolupament pel que fa a les organitzacions és el que marca la diferència entre les unes i les altres. Són importants en qualsevol posició laboral, però ho són especialment quan s’ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d’altres persones.

Per tant, el desenvolupament d’habilitats és avui dia essencial per tenir èxit tant en la vida professional com en la personal. Entre aquestes habilitats són d’especial importància les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben una gran quantitat d’aspectes que la major part del temps actuen de forma conjunta, i que requereixen d’un aprenentatge i una pràctica continuats.

(Visited 44 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari