Entrevista al Dr. Justo Figueroa, professor col·laborador de l’assignatura Protocol oficial

28 febrer, 2019
justo-figueroa-uoc justo-figueroa-uoc

Justo Figueroa, professor col·laborador de Protocol oficial, compta amb una llarga experiència com a tècnic de Protocol en el Gabinet del President de la Generalitat i Cap de Protocol de les conselleries de Benestar Social i Sanitat Universal i Salut Pública, Cap d’esdeveniments a CIVA Publicitat i RP. avui ens explica la seva visió del Protocol oficial

Quin paper juga el protocol en la societat actual?

Al meu entendre, juga un paper destacable en la nostra societat perquè va més enllà d’una sèrie invariable de regles a complir, encara que és veritat que és difícil apartar la matèria d’una consideració antiga i inamovible. El protocol s’ha convertit en un element que s’adapta als seus diferents “cognoms”, segons la ciència o la perspectiva des de la qual orientem la seva activitat, arribant a constituir-se en un element multidisciplinari que s’allunya del seu concepte més tradicional.

“L’evolució de la societat ve acompanyada d’una progressiva adaptació del protocol i el cerimonial.”

Quina evolució ha tingut el protocol al llarg de la seva trajectòria professional?

Des de 1991, any en què vaig començar a treballar en el Gabinet del President de la Generalitat fins a l’actualitat, la meva trajectòria professional s’ha desenvolupat en àmbits tant oficials com privats. El meu treball en les institucions m’ha permès col·laborar amb quatre Presidents i dues conselleres del Govern Valencià de diferent signe polític, la qual cosa m’ha portat a poder constatar l’evolució de la societat acompanyada, en la majoria dels casos, d’una progressiva adaptació del protocol i el cerimonial als actes que s’organitzaven.

En el meu altre àmbit d’actuació, vaig desenvolupar la meva activitat laboral en una empresa d’organització d’esdeveniments i comunicació, on vaig poder apreciar un punt de vista del protocol diferent del merament institucional, més pròxim a altres ciències i perspectives, com comentava anteriorment. Aquests dos punts de vista s’han vist enriquits per la meva vinculació amb la formació de professionals que havien de desenvolupar les seves activitats en empreses, institucions o àmbits privats en el context d’una societat canviant.

Què entén per protocol oficial? Per què és important?

Des d’un punt de vista jurídic, el protocol oficial és el conjunt de principis, normes jurídiques, usos i costums, també jurídiques, principis Generals del Dret i criteris dels Tribunals de Justícia que determinen l’ordre de celebració dels actes oficials i els elements que hi intervenen en aquests, la fi dels quals és transmetre el reflex extern de la caracterització i consideració, tant social com jurídica del Poder en l’Estat. D’aquesta definició extraiem dues consideracions importants del protocol oficial: no està constituït únicament per normes legals o reglamentàries sinó que està format per més elements, entre els quals voldria destacar els costums jurídics; i que la seva fi és mostrar a la ciutadania els elements del poder. D’aquesta forma, d’acord amb aquesta definició, el protocol oficial és un element imprescindible a l’hora de presentar als ciutadans i ciutadanes el reflex extern de les institucions, siguin les més pròximes o les més allunyades i les regles que s’utilitzen per a transmetre aquesta qüestió a la societat han d’evolucionar i adaptar-se, però sense perdre la seva essència de quina és la seva funció. Aquesta és la importància i la vigència del protocol oficial.

Entrevista a Justo Figueroa, professor col·laborador de l’assignatura de Protocol oficial del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.   JUSTO FIGUEROA Linkedin: https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/comunicacion-corporativa-protocolo-eventos/presentacion

(Visited 8 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari