El projecte EVALAPPS i la importància de la recerca en salut digital

15/06/2021
Foto: Spencer Davis en Unsplash.

Saber quines aplicacions mòbils ens poden ajudar a seguir uns millors hàbits alimentaris i identificar quines d’elles poden funcionar millor per a cada pacient són algunes de les preguntes que tant les persones com els professionals de la salut ens plantegem sovint. El projecte EVALAPPS ha intentat donar resposta a aquestes qüestions. Ara bé, per saber si les aplicacions mòbils ens poden ajudar i quina d’elles és la que ens pot anar millor, primer cal tenir eines per a poder avaluar-les. 

Aquestes eines cal que siguin desenvolupades per persones de diferents àmbits que treballin juntes, que creïn juntes i que avaluïn juntes. La co-avaluació no és encara una pràctica habitual però pot ser la clau per millorar l’efectivitat de moltes eines de salut digital com les aplicacions mòbils, adreçades a ciutadans o pacients. És important comptar amb la valoració de professionals de la salut (metgesses, nutricionistes, infermeres, fisioterapeutes…) però amb això no n’hi ha prou. Cal comptar -i molt- amb les valoracions dels usuaris finals. I aquesta ha estat una de les principals premisses del projecte EVALAPPS.

El projecte EVALAPPS va començar fa 4 anys. Un grup de persones amb diferents experteses i de diferents organitzacions (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Clínica Sagrada Família, Fundació CPEN i la UOC) vam conceptualitzar un projecte i vam aconseguir finançament de fons públics per fer-lo realitat. L’objectiu ha estat dissenyar, desenvolupar i avaluar una aplicació avaluadora d’aplicacions de maneig de sobrepès i obesitat. El resultat és l’aplicació EVALAPPS, disponible tant a Google Play Store com a l’Apple Store

La co-avaluació no és encara una pràctica habitual, però pot ser la clau per millorar l’efectivitat de moltes eines de salut digital com les aplicacions mòbils, adreçades a ciutadans o pacients.

El projecte ha consistit en 4 etapes

  1. Revisió sistemàtica dels estudis que hi ha publicats en els quals s’avaluen les intervencions digitals pel maneig del sobrepès i obesitat per identificar quines eines i quins criteris s’empren per tal d’avaluar-ne l’efectivitat i la la seguretat.
  2. Elaboració d’un estudi Delphi per tal de triar quins són els aspectes que l’eina EVALAPPS havia d’incloure, a partir de més de 150 criteris diferents que s’havien identificat en la primera etapa. Gràcies a aquest estudi es va acordar incloure només 53 criteris.
  3. Estudi de codisseny i cocreació per definir com havia de ser l’eina EVALAPPS.
  4. Prova pilot amb 30 pacients que voluntàriament van emprar una aplicació per ajudar-los a gestionar el seu sobrepès i posteriorment la van avaluar mitjançant l’EVALAPPS.
  5. Per últim, s’ha fet una prova final amb l’eina acabada per tal que més de 250 persones poguessin emprar-la i avaluar diferents aplicacions.

En aquesta etapa final hi han participat 260 persones, de les quals un 67% ha completat tot el procés. Cal destacar que el 71% dels participants que han acabat tot el procés d’avaluació són dones. Gràcies a la participació de tots aquests usuaris hem pogut identificar els punts forts i febles de l’eina d’avaluació EVALAPPS. Al mateix temps, també hem pogut constatar que les aplicacions que hem avaluat (les més emprades) tot just arriben a l’aprovat, amb puntuacions que no van més enllà dels 5 punts sobre un total de 10. 

En concret, s’ha detectat la dificultat per avaluar aspectes referents a la privacitat, seguretat i l’efectivitat clínica. Aquests resultats són molt rellevants i ens permeten establir recomanacions de cara a desenvolupar noves aplicacions mòbils que siguin efectives i segures a l’hora d’acompanyar als ciutadans i pacients en el maneig del seu pes corporal i els hàbits d’alimentació i activitat física.

Els resultats ens permeten establir recomanacions de cara a desenvolupar noves aplicacions mòbils que siguin efectives i segures a l’hora d’acompanyar als ciutadans i pacients en el maneig del seu pes corporal i els hàbits d’alimentació i activitat física.

Així doncs, el projecte EVALAPPS ha arribat a bon port. Ara bé, com en tot projecte de recerca, la resposta a una pregunta de recerca, en genera moltes de noves. Per això ja estem preparant nous projectes que, gràcies a l’aprenentatge, als resultats i a les conclusions del projecte EVALAPPS, ens permeten salpar cap a noves fites que permetin aportar valor cap a la transformació digital del sistema sanitari i l’empoderament de pacients i ciutadans gràcies a l’ús de la tecnologia digital en l’àmbit de la salut

eHealth Center de la UOC

L’eHealth Center és un centre acadèmic obert al món que vol capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l’assessorament per tal de contribuir al progrés i al benestar de la societat.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Sotsdirectora de Recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigadora del grup eHealth Lab
Comentaris
Deixa un comentari