El tabac: una gran amenaça per al medi ambient

23/05/2022
Foto: Gabriel Almanzar en Unsplash.

Com cada any, el 31 de maig l’Organització Mundial de la Salut (OMS) celebra el Dia Mundial Sense Tabac amb un lema concret, que enguany és “El tabac, una amenaça per al nostre medi ambient“.

El lema triat per a aquest any pot semblar diferent dels habituals perquè no està directament relacionat amb els efectes (directes i indirectes) del consum de tabac, sinó amb els efectes perjudicials que té la seva producció, els quals solen ser molt desconeguts en general.

La campanya té per objectiu principal sensibilitzar la població sobre el terrible impacte ambiental que té el conreu, la producció i la distribució dels 7,5 milions de tones mètriques de fulla de tabac que se sembren cada any, sense oblidar la mala, o inexistent, gestió dels múltiples residus tòxics que genera.

De fet, la producció de tabac té un impacte directe sobre la desforestació, l’empobriment i l’explotació de grups socioeconòmics ja necessitats, la contaminació de l’aigua, el canvi climàtic, la gestió de residus i, encara que sembli mentida, l’explotació infantil en el treball. A continuació, analitzarem l’impacte del tabac en cada un d’aquests àmbits.

DESFORESTACIÓ

Cada any es destrueixen d’uns 3,5 a uns 4,3 milions d’hectàrees de terra en 124 països per conrear-hi tabac. Aquest conreu afavoreix, lògicament, la desforestació perquè deteriora el sòl i fa minvar el rendiment d’aquestes terres, atès que dificulta el creixement posterior d’altres conreus o plantes.

Això és especialment preocupant per als països en desenvolupament, ja que són els que concentren la producció de tabac més important, la qual cosa els fa dependre en excés de les multinacionals tabaqueres a mitjà i llarg termini. Això significa que l’impacte negatiu més important sobre l’ecosistema recau en els països que disposen de menys recursos i preparació per enfrontar-se a aquest problema. En canvi, els guanys multimilionaris que el tabac genera es cobren als països rics.

Un segon impacte sobre la desforestació està en el fet que les fulles de tabac s’han d’assecar o curar per processar-se. Per exemple, a Tanzània cada any es dediquen 4.134 hectàrees forestals noves al cultiu de tabac, d’aquestes, 56 s’utilitzen com a combustible per curar allò recollit. Es necessiten 11,4 milions de tones de fusta al món per assecar les fulles de tabac, cosa que augmenta la pressió ambiental encara més i posa la indústria tabaquera com una de les responsables principals de la desforestació i l’efecte d’hivernacle del planeta.

Per tenir una idea més clara de l’impacte directe del tabac en la desforestació només cal tenir present que per elaborar 300 cigarrets són imprescindibles 8 arbres, sense comptar la part necessària per fabricar el paper i els paquets.

EMPOBRIMENT

Com ja s’ha comentat, el 90 % de tota la producció de tabac es troba en zones en desenvolupament, països amb rendes mitjanes o baixes que solen valorar el conreu de tabac com una manera de generar diners relativament ràpida, encara que no tenen en compte l’impacte a llarg termini. Però cal tenir present que l’ús de pesticides, fertilitzants i molts altres productes químics deixa la terra afeblida i impedeix el canvi a curt termini a altres cultius ecològics i sostenibles, la qual cosa endeuta els agricultors o facilita que siguin explotats per les multinacionals, atès que no tenen alternatives que es puguin implementar fàcilment.

CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA

Molt relacionat amb el punt anterior hi ha un altre dels efectes tòxics de la producció de tabac: durant tot el període de conreu s’afegeixen al sòl fertilitzants, pesticides i moltes altres substàncies tòxiques, substàncies que fàcilment arriben als torrents aquàtics i els enverinen. Això sol ser així perquè la majoria de plantacions de tabac es col·loquen molt a prop dels rius per poder-ne aprofitar l’aigua, cosa que fa que la principal font de consum d’aigua humana o animal estigui contaminada però es continuï consumint.

A més, la majoria de treballadors del tabac s’exposen a totes aquestes substàncies tòxiques per la salut sense cap mena de protecció eficaç.

DIÒXID DE CARBONI

El càlcul aproximat dels milions de tones anuals de diòxid de carboni que la indústria tabaquera emet és de 84, i són 225.000 les tones generades directament pel consum de tabac, xifra gens menyspreable per accelerar o empitjorar el canvi climàtic. Vindria a ser l’equivalent a les emissions produïdes per 12.000 cotxes que es desplacen uns 10.000 quilòmetres cadascun.

L’IMPACTE DE LES BURILLES

Tirar a terra una burilla és tirar un residu tòxic capaç de contaminar 50 litres d’aigua directament a la mar. Malgrat que les burilles són un residu tan tòxic que representa el 30-40 % dels residus que es recullen diàriament a les grans ciutats, mai no se n’ha gestionat l’eliminació com correspon.

Fins a dos terços de les burilles del tabac acaben lliurement al medi ambient, als carrers, desguassos, etc. sense cap mena de tractament especial perquè no arribin als abocadors directament. En quin contenidor s’haurien de tirar les burilles? Sigui com sigui, solen ser ingerides per diferents animals i això ocasiona un gran impacte nociu sobre la seva salut i la dels seus depredadors.

Les burilles estan fetes d’acetat de cel·lulosa, un material no biodegradable que pot trigar més de deu anys a descompondre’s i, a més, s’han mostrat molt poc eficaces en la protecció de la salut del fumador o fumadora, per la qual cosa no té gaire sentit que es facin servir. Més aviat compleixen una funció adreçada a crear la falsa percepció de menys risc en consumir tabac, per la qual cosa, encara que l’ideal és erradicar el tabac de la societat, mentre no sigui així, s’hauria d’obligar les empreses tabaqueres a encarregar-se de la gestió dels seus residus, així com a incorporar filtres i altres materials biodegradables que redueixin l’impacte dels cigarrets sobre el medi ambient.

EXPLOTACIÓ INFANTIL

Finalment, l’explotació infantil com a mà d’obra barata i no qualificada a les plantacions de tabac és coneguda de sobres; fins i tot algunes corporacions com Human Rigths Watch (HRW) parlen d’esclavitud en els seus informes.

Per a una persona menor, treballar en una plantació de tabac té un impacte doble, com a mínim. D’una banda, se’n redueix o se n’evita l’escolarització; de l’altra, té un impacte directe important sobre la seva salut. Quan es treballa sense protecció segura és molt freqüent la intoxicació per nicotina en tocar les fulles de tabac humides. És l’anomenada malaltia del tabac verd.

CONCLUSIONS

La indústria tabaquera és l’única indústria que ven un producte que mata i que és altament contaminant. Això fa que aquesta indústria necessiti invertir grans quantitats de diners i recursos per amagar l’impacte real del tabac sobre la salut amb idees com el tabac ecològic o els productes de tabac que redueixen teòricament el risc sobre la salut. Però, d’altra banda, també ha d’actuar a consciència per amagar o invisibilitzar l’impacte que té, perquè, com hem comentat en aquest article, el conreu, la producció i la distribució del tabac repercuteixen en el medi ambient.

Així, doncs, és necessari obligar la indústria tabaquera a informar sobre l’evidència actual de l’impacte en la salut del consum de tabac (activament o passivament), sobre la ineficàcia de les propostes i productes adreçats a crear la falsa sensació de reducció del mal i, sobretot, sobre com la producció de tabac té un impacte terrible en el medi ambient i el canvi climàtic del planeta.


Referències:

Jew, E. (2017). El tabaco no solo es malo para tus pulmones: también lo es para las comunidades donde se planta. The Conversation. https://theconversation.com/tobacco-hurts-more-than-just-your-lungs-it-damages-the-communities-that-grow-it-86872

National Geographic en Español. (s. d). ¿Cómo afecta el consumo de tabaco al ambiente? Consultat el 29 de març de 2019 a https://www.ngenespanol.com/naturaleza/como-dana-el-tabaco-al-medio-ambiente/

Santamaría Ulecia, J. M. (2021). Las colillas son un residuo tóxico: ¿por qué no las gestionamos como tal? The Conversation. https://theconversation.com/las-colillas-son-un-residuo-toxico-por-que-no-las-gestionamos-como-tal-161912

SEPAR (2019). El tabaco causa un daño importante al medio ambiente, aunque ni fumadores ni responsables políticos conocen su impacto. https://www.separ.es/sites/default/files/SEPAR%20NP%20tabaco%20y%20contaminación%20ambiental%20%287%20ene%2019%29%20%281%29.pdf

Wurth, M. i Buchanan, J. (2017). A Bitter Harvest. Child Labor and Human Rights Abuses on Tobacco Farms in Zimbabwe. HRW. https://www.hrw.org/report/2018/04/05/bitter-harvest/child-labor-and-human-rights-abuses-tobacco-farms-zimbabwe

(Visited 33 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Director del màster universitari de Salut Digital / eHealth dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Doctor en Psicologia i investigador de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). 
Comentaris
Deixa un comentari