Grup de Recerca en Comunicació per a la Transformació de l’Esfera Pública

Projectes

Projectes liderats des d’AGORA:

Euryka Project:  Reinventar la democràcia a Europa: Joves fent política en temps d’augment de les desigualtats (EURYKA) [Paquet de Treball sobre l’anàlisi de les xarxes socials]:
http://euryka.rdi.uoc.edu/
https://www.unige.ch/sciences-societe/euryka/home/
Aquest és un projecte d’investigació transnacional, on hi participen investigadores i investigadors de nou països (França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Polònia, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit). L’EURYKA ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 727.025. L’objectiu de la recerca és proporcionar coneixement sobre com les desigualtats intervenen en la participació política de les i els joves.

Projectes on participem membres de l’equip:

A les fronteres de l’urbà: despossessió, resiliència i resistència en espais urbans extrems [RESDERES]
Aquest projecte aborda com les desigualtats socials creixents s’expressen en espais urbans extrems. La pobresa, la segregació, el trauma, l’estigma o l’existència d’un entorn degradat són característiques d’uns espais extrems que troben poques possibilitats de revertir la seva situació si no és amb la implicació dels seus propis residents i la creació de noves pràctiques socio-espacials.

Red financiada por el Instituto de la Mujer. Próximo congreso octubre 2019

WAWW: Where are women in Wikypedia?
http://blogs.uoc.edu/waww/

(Visited 2 times, 1 visits today)