Seminari Internacional 2020

Com construir cultures de dades justes a les IES?

El 16 de desembre de 2020, la Càtedra va celebrar el seu seminari anual en col·laboració amb el projecte de la UOC Ramón y Cajal “Ecologies d’aprenentatge professional per a l’ensenyament digital: modernitzar l’educació superior donant suport a la professionalitat”.

El nostre seminari, per tant, va coincidir con la clausura del cicle de webinars “Cultures de dades en l’educació superior, realitzat per aquest Projecte RyC. La sèrie ha abordat la forma en què els educadores viuen en el panorama de la datificació a les universitats. Després de diversos webinars amb experts internacionals (el Canadà, Espanya, Itàlia, el Regne Unit, l’Uruguai, els EUA), aquest últim seminari s’ha centrat en les aportacions de la nostra universitat, la UOC, així com les d’altres universitats catalanes.

L’entorn laboral acadèmic avança cap a infraestructures i entorns tecnològics intel·ligents, espais on l’automatització basada en la intel·ligència artificial s’integra en el comportament humà. Els acadèmics han de posicionar-se per a promoure la innovació mantenint una pràctica ètica i deontològica, però per això no n’hi ha prou amb la formació tradicional.

En aquest sentit, el Projecte RyC es creua amb la trajectòria d’Edul@b al voltant de la idea de les ecologies de l’aprenentatge. En comptes de parlar de formació directa i estructurada, la proposta és tractar sobre el cultiu d’ecologies d’aprenentatge per a l’alfabetització en dades. Cada entorn té la seva cultura de dades única i irrepetible, en el si de la qual es construeix el significat de les pràctiques, valors i maneres de viure la tecnologia dels participants.

L’objectiu és que d’aquestes cultures neixin formes creatives i justes d’abordar les dades, enfocaments tecnològicament avançats que, no obstant això, puguin implementar-se mitjançant un procés de disseny participatiu, cosa que implica transparència i negociació. Aquesta és una condició sine qua non per a una nova visió de la qualitat educativa en entorns mediatitzats tecnològicament, contribuint a la visió de l’Agenda 2030 de la UNESCO.

Aquest últim seminari va tenir com a objectiu presentar els resultats de tres línies de recerca dels Estudis que desenvolupen conceptes i idees per construir cultures de dades justes a les IES. Així, la unitat coordinadora de recerca de la Sèrie (Albert Sangrà Morer, Monste Guitert Catasús i Juliana Raffaghelli) va abordar els següents temes:

  • Impacte de l’ús d’analítiques d’aprenentatge en els debats asincrònics en línia a l’educació superior (Montse Guitert Catasús).
  • Recopilant dades per a l’èxit? Problemes en l’ús dels rànquings universitari i la situació particular de l’aprenentatge en línia (Albert Sangrà Morer).
  • Història de dues universitats: un estudi que estudia les pràctiques de dades en dues institucions d’educació superior (Juliana E. Raffaghelli).

A més a més, es va comptar amb la participació de Teresa Sancho Vinuesa i Pablo Rivera Varga.

Teresa Sancho Vinuesa és directora del màster en Ciència de Dades dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC, i forma part del grup de recerca LAIKA. Va parlar sobre la impossibilitat d’operar individualment en ciència de dades. Això implica una limitació de les noves fronteres formatives. També va assenyalar el límit ètic que sorgeix cada cop que la protecció de les dades personals dels nostres alumnes ens impedeix resoldre un problema humà a través de la informatització. 

D’altra banda, Pablo Rivera Vargas va oferir un enfocament pedagògic crític als estudis de tecnologia educativa. Rivera és catedràtic d’Educació a la Universitat de Barcelona i membre del grup ESBRINA. La seva recerca ha estat exemplar en la proposta d’enfocaments per comprendre i enfrontar la pandèmia utilitzant plataformes les dades de les quals no semblen tenir destins transparents. Al seminari, es va centrar en la necessitat de comprendre com la tecnologia reprodueix l’ordre neoliberal i la necessitat de sensibilitzar i trobar vies d’acció davant d’aquesta situació. En aquest sentit, les escoles i universitats podrien actuar com a nodes en una xarxa comunitària de resistència.

En definitiva, aquesta conversa va donar espai a una àmplia perspectiva sobre els problemes i les oportunitats que s’hauran d’enfrontar en una societat i unes universitats cada cop més datificades. 

El vídeo del Seminari estarà disponible pròximament.

(Visited 5 times, 1 visits today)