Nodes
Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

Persones

Som professores i investigadores, expertes en diferents disciplines i àmbits de coneixement, que convergim a Nodes per fer recerca transdisciplinària amb perspectiva social.


ADRIANA ORNELLAS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Educació. Experta en tecnologies emergents per a l’aprenentatge en la societat contemporània, formació del professorat en TIC, new literacies, e-learning, pensament computacional.


ALINE MARTINS

Escola Superior de Relacions Públiques – Universitat de Barcelona
Doctora en Comunicació. Experta en publicitat, marketing digital i mitjans digitals, amb èmfasi en les interaccions entre comunicació, gènere, diversitat i Drets Humans.


AMALIA CREUS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Arts Visuals. Experta en comunicació i educació, estudis culturals i cultura visual. Especialista en metodologies d’investigació narrativa i mètodes visuals.


CRIS LADAGA

Universidad Nacional de La Plata
Doctora en Comunicació Social. Experta en disseny visual, educació, comunicació i noves tecnologies, lògiques d’interacció i recursos digitals accessibles.


GABRIELA FAUTH

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Dret. Experta en dret a la ciutat, ciutat i medi ambient, vulnerabilitat, eficàcia social de la norma, pluralisme jurídic i drets difusos i col·lectius.


GEMMA XARLES

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Investigació Educativa. Experta en intersecció entre educació i justícia social, educació en línea, refugiats i desplaçats a l’educació i democratizació de l’internacionalització de l’ES.


INES MARTINS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Psicologia. Experta en comunicació i disseny, semiòtica i anàlisis visual, representació, diversitat i estudis de gènere.


ISAMÉLIA CARVALHO

Investigadora independent
Doctora en Educació. Experta en formació docent, adquisició de competències docents digitals, aplicació de les TIC a l’educació.


JOSEP VIVAS ELIAS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctor en Psicologia Social. Expert en psicologia de la ciutat, teoria de l’espai de la ciutat, metodologies qualitatives per a la recerca de la ciutat, etnografia urbana, derives urbanes, observació de la ciutat.


MARIELA IGLESIAS

Invesitadora independent
Màster en Polítiques, Projectes i Gestió de Ciutats. Experta en polítiques públiques i urbanisme, vulnerabilitats urbanes i transformació dels espais públics.


MIRELA FIORI

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Gestió i Valoració Urbana. Experta en reconversió i rehabilitació dels teixits urbans, especialment de centres històrics; processos de revaloració i expulsió de poblacions, espai públic i habitatge.


Contacte: nodes_grup@uoc.edu

(Visited 15 times, 1 visits today)