IV Fòrum Industria 4.0

25/06/2019

(Més avall trobareu la versió en català d’aquest contingut.)

Como ya es costumbre, el pasado viernes 31 de mayo se celebró en el Espacio Endesa de Barcelona la cuarta edición del Foro Industria 4.0 que organiza la Comisión Industria 4.0 formada por los 5 Colegios/Asociaciones de Ingenieros (Agrónomos, Caminos, Industriales, Informáticos y de Telecomunicación) de Catalunya. El acto, que contó con más de 400 inscritos, se alargó durante toda la mañana y se organizó en cinco partes. A continuación os presentamos un resumen del acto con algunas imágenes, pero las diferentes presentaciones estarán disponibles en el siguente enlace.

Abrió la jornada el presidente de la Comisión Industria 4.0, el Sr. Joan Carles Cases, que aprovechó para resumir el trabajo que ha realizado la Comisión durante el último año, destacando que la concreción de soluciones a la Industria 4.0, que no es otra que la conectividad de máquinas, la cual está permitiendo a industrias, grandes y pequeñas, incorporar nuevas funcionalidades en productos, procesos de fabricación e incluso, diseñar nuevos modelos de negocio.

A continuación se realizaron presentaciones de los diferentes grupos de trabajo sobre las tendencias tecnológicas aplicadas al ámbito industrial. Cabe destacar que los grupos de trabajo se organizan a modo de tecnologías base (robótica, electrónica, comunicaciones, fabricación aditiva, software e inteligencia artificial) y sectores de aplicación (agricultura y química). La novedad de este año fueron las presentaciones del Sr. Oriol Vilàs, del grupo de trabajo en Inteligencia Artificial, y del Sr. Julià Sempere, responsable de trabajo del grupo de trabajo Química 4.0. El Sr. Oriol Vilà dio una visión de la inteligencia artificial y su potencial de aplicación en el ámbito de la Industria 4.0. Por su parte, el Sr. Julià Sempere dió una visió de la aplicación de las diferentes tecnologías en el sector de la química.

Después de la pausa para el café, el Sr. Carles Miranda de la Unidad de Innovación Empresarial de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) presentó los resultados de la participación de Catalunya en la Hannover Messe de 2018. En total participaron 42 empresas catalanas, la mitad de las cuales tuvieron presencia a través del stand de la Generalitat de Catalunya. Actualmente ACCIÓ ya está empezando a trabajar en la presencia de Catalunya en la Hannover Messe del año 2020, donde se espera que haya una participación aún mayor.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es U00nKtd4qvGWT1L2l5JPHedzeUDP8xHQgxjDqrwn3_dTRb4Wr8fKYBhINFjoUvFZXSPp6Cwig6-mBttHaRKPNAnKQEPuF8rXJ4aA86mSMDntPOSdUZeZk0xixO43jp0SgOTfvqTR

A continuación el Sr. Carles Soler, miembro de la Comissió Industria 4.0, presentó la situación actual de la herramienta de diagnóstico para empresas en el marco de la Industria 4.0, que ya cuenta con cuatro implementaciones.

La penúltima parte del acto se centró a presentar los cinco proyectos finalistas al Premio Industria 4.0, que otorga la Comisión Industria 4.0 y tienen la voluntad de reconocer la contribución de las empresas que llevan a cabo iniciativas y proyectos innovadores en el ámbito de la Industria 4.0. Este año se presentaron más de 15 candidaturas, y los finalistas realizaron una presentación de sus respectivos proyectos: “Indu-Eye” de la empresa Alternative Energy Innovations (Raúl Aragonés), “Sentinel” de la empresa Array Plastics (Sr. Guereu Carné), “Al@5RO” de la empresa Endesa (Sr. Óscar Torres) y “TIAGo Base” de la empresa PAL Robotics (Sr. Jordi Pagès). Finalmente, el premio principal fue otorgado al proyecto “TIAGo Base” de la empresa PAL Robotics y el accésit al proyecto “Indu-Eye” de la empresa Alternative Energy Innovations.

Finalmente la directora general de Industria de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Matilde Villarroya, clausuró el acto y se terminó la jornada realizando un cóctel y networking.

Los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya estuvieron presentes en el acto para hacer difusión del Máster en Industria 4.0, que organizan conjuntamente con la Escuela Politécnica Superior TecnoCampus, centro adscrito a la Universitat Pompeu Fabra. Este año es especial, pues empieza la 3a edición del programa y se graduará la primera promoción.

IV Fòrum Indústria 4.0

Com ja és costum, el passat divendres 31 de maig es va celebrar a l’Espai Endesa de Barcelona la quarta edició del Fòrum Indústria 4.0 que organitza la Comissió Indústria 4.0 formada pels 5 Col·legis / Associacions d’Enginyers (Agrònoms, Camins, Industrials, Informàtics i de Telecomunicació) de Catalunya. L’acte, que va comptar amb més de 400 inscrits, es va allargar durant tot el matí i es va organitzar en cinc parts. A continuació us presentem un resum de l’acte amb algunes imatges, però les diferents presentacions estaran disponibles en el següent enllaç.

Va obrir la jornada el president de la Comissió Indústria 4.0, el Sr. Joan Carles Cases, que va aprofitar per resumir el treball que ha realitzat la Comissió durant l’últim any, destacant que la concreció de solucions a la Indústria 4.0, que no és altra que la connectivitat de màquines, la qual està permetent a indústries, grans i petites, incorporar noves funcionalitats en productes, processos de fabricació i fins i tot, dissenyar nous models de negoci.

A continuació es van realitzar presentacions dels diferents grups de treball sobre les tendències tecnològiques aplicades a l’àmbit industrial. Cal destacar que els grups de treball s’organitzen a manera de tecnologies base (robòtica, electrònica, comunicacions, fabricació additiva, programari i intel·ligència artificial) i sectors d’aplicació (agricultura i química). La novetat d’aquest any van ser les presentacions del Sr. Oriol Vilàs, del grup de treball en Intel·ligència Artificial, i del Sr. Julià Sempere, responsable de treball del grup de treball Química 4.0. El Sr. Oriol Vilà va donar una visió de la intel·ligència artificial i el seu potencial d’aplicació en l’àmbit de la Indústria 4.0. Per la seva part, el Sr. Julià Sempere va donar una visió de l’aplicació de les diferents tecnologies en el sector de la química.

Després de la pausa per al cafè, el Sr. Carles Miranda de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) va presentar els resultats de la participació de Catalunya a la Hannover Messe de 2018. En total van participar 42 empreses catalanes, la meitat de les quals van tenir presència a través de l’estand de la Generalitat de Catalunya. Actualment ACCIÓ ja està començant a treballar en la presència de Catalunya a la Hannover Messe de l’any 2020, on s’espera que hi hagi una participació encara més gran.

A continuació el Sr. Carles Soler, membre de la Comissió Indústria 4.0, va presentar la situació actual de l’eina de diagnòstic per a empreses en el marc de la Indústria 4.0, que ja compta amb quatre implementacions.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es AzUpbsmN3i1LjTiIPDh0m700n7x5PBG9YxdVMtapGtd-LSeY_M6HeZ-POLyGtmAaaWVi_OAsgmUYLxlhd0eqm0-gliP3ZKEHd0gC32IF_CosiSDHaySHpMQGFzMSBmkUzevQoPBD
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es AzUpbsmN3i1LjTiIPDh0m700n7x5PBG9YxdVMtapGtd-LSeY_M6HeZ-POLyGtmAaaWVi_OAsgmUYLxlhd0eqm0-gliP3ZKEHd0gC32IF_CosiSDHaySHpMQGFzMSBmkUzevQoPBD

La penúltima part de l’acte es va centrar a presentar els cinc projectes finalistes al Premi Indústria 4.0, que atorga la Comissió Indústria 4.0 i tenen la voluntat de reconèixer la contribució de les empreses que duen a terme iniciatives i projectes innovadors en l’àmbit de la Indústria 4.0 . Aquest any es van presentar més de 15 candidatures, i els finalistes van realitzar una presentació dels seus respectius projectes: «Indu-Eye» de l’empresa Alternative Energy Innovations (Raúl Aragonés), «Sentinel» de l’empresa Array Plastics (Sr. Guereu Carnet) , «Al @ 5RO» de l’empresa Endesa (Sr. Oscar Torres) i «Tiago Base» de l’empresa PAL Robotics (Sr. Jordi Pagès). Finalment, el premi principal va ser atorgat al projecte «Tiago Base» de l’empresa PAL Robotics i l’accèssit al projecte «Indu-Eye» de l’empresa Alternative Energy Innovations.

Finalment la directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Matilde Villarroya, va clausurar l’acte i es va acabar la jornada fent un còctel i networking.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es Mgx-3-2UXaGuirbdFnom9ynqQjJcHyWwvGQ5oByXPuaFWuIMviBWhNL1X7s0G5JqmEDiQr06VrRn93B0__0JS16eP7d5tVUfDyFrqMKdY0vV1fpsniojYl1Ar-G3lOSyxmuCp9E7

Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya van estar presents en l’acte per fer difusió del Màster en Indústria 4.0, que organitzen conjuntament amb l’Escola Politècnica Superior TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest any és especial, ja que comença la 3a edició del programa i es gradua la primera promoció.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y consultor de la UOC.
Comentarios
Deja un comentario