Preguntes i respostes sobre l’Escola de Programació de la UOC

02/07/2024
Preguntas y respuestas sobre la Escuela de Programación de la UOC Foto: Freepik.

Estàs interessat o interessada a estudiar a l’Escola de Programació de la UOC? T’agradaria saber quan et pots matricular, quins llenguatges de programació hi podràs aprendre o quina és la metodologia d’aprenentatge? Responem 10 preguntes sobre l’Escola de Programació per ajudar-te a sortir de dubtes!

Què és l’Escola de Programació de la UOC?

L’Escola de Programació neix amb l’objectiu d’oferir una nova manera d’aprendre a programar, que permeti posar l’aprenentatge de la programació a l’abast de qualsevol persona. Aquesta iniciativa vol donar resposta a l’elevada demanda de programadores i programadors, però també vol ensenyar a programar a persones amb objectius professionals diferents, donat que el pensament computacional i la programació són eines molt potents per a qualsevol professional del món actual.

Quina és la metodologia d’aprenentatge?

La metodologia de l’Escola de Programació de la UOC es basa en quatre pilars fonamentals: avenç progressiu a l’abast de tothom, aprenentatge pràctic, ritme d’aprenentatge personalitzat i comunitat transversal.

Per aconseguir aquest aprenentatge adaptat a les necessitats de l’estudiant, els exercicis es plantegen com a petits reptes que fan possible un avenç molt gradual, accessible a qualsevol amb independència de l’experiència o coneixements previs. Alhora, l’estudiant pot modular el nombre d’exercicis que vol resoldre per assimilar cada concepte, donat que aquests exercicis s’ofereixen com a eines per a l’aprenentatge. Només un conjunt reduït de projectes obligatoris es fan servir per avaluar i determinar que s’ha superat un nivell.

A més, durant tot el procés d’aprenentatge, l’alumnat disposa de l’ajuda i l’acompanyament d’un tutor o tutora per resoldre qualsevol dubte. Alhora, l’estudiant forma part d’una comunitat transversal que permet que tothom pugui interactuar i aprendre d’altres companys i companyes en tot moment.

L’aprenentatge és totalment en línia?

Sí, tots els materials d’aprenentatge són accessibles en línia i el docent està sempre disponible per a la resolució de dubtes a través dels espais de fòrums de l’aula virtual. A més, totes les activitats es poden fer també en línia i al ritme de l’estudiant. No hi ha dies o hores concretes en les quals s’hagin de realitzar formacions o avaluacions de manera síncrona.

Quins nivells de formació en programació ofereix?

L’Escola de Programació es va desplegant de manera progressiva. Ara mateix s’ofereix formació fins al nivell B2, el qual ja podria servir per a l’accés a llocs de treball de desenvolupador en una posició inicial, o per a poder programar de manera autònoma i resolutiva en altres llocs de treball en què la programació pugui facilitar les tasques habituals, ja sigui en l’àmbit del màrqueting digital, l’anàlisi de dades o moltes altres professions.

Quins llenguatges de programació es poden aprendre a l’Escola de Programació de la UOC?

Actualment, l’Escola de Programació ofereix formació en Python, JavaScript i Java. En un futur, està previst que s’incorporin també altres llenguatges de programació.

Quines són les principals sortides professionals dels cursos de programació?

L’aprenentatge d’aquests llenguatges de programació obre les portes a diferents oportunitats laborals, en funció del llenguatge triat:

Javascript

 • desenvolupador web
 • desenvolupador d’aplicacions mòbils
 • desenvolupament de videojocs

Python

 • analista de dades
 • científic de dades
 • ofertes vinculades a la intel·ligència artificial

Java

 • desenvolupador backend web
 • desenvolupador Big Data
 • desenvolupador Cloud

Aquests són només alguns exemples, ja que els llenguatges com Java són de propòsit general i s’utilitzen també per a desenvolupar aplicacions d’escriptori, interfícies gràfiques o connexions a bases de dades en diferents entorns.

A més, l’objectiu de l’escola és posar la programació a l’abast de tothom, de manera que aquesta competència pot utilitzar-se per al creixement professional en molts altres sectors del món laboral (biomedicina, bioenginyeria, educació, finances, economia, periodisme, marketing, etc.).

Quines habilitats i competències es poden adquirir a l’Escola de Programació de la UOC? 

En l’Escola de Programació, treballaràs habilitats i competències generals relacionades amb el pensament analític, la resolució de problemes, la creativitat i el pensament lògic.

A banda, aprenent a programar, desenvoluparàs també les següents habilitats i competències:

 • Identificar les estructures de control condicionals i iteratives que calen per a crear un algorisme.
 • Seleccionar la informació més rellevant que cal per resoldre un problema.
 • Dissenyar solucions algorísmiques mitjançant la descomposició de programes en funcions o procediments.
 • Identificar els tipus de dades bàsics i els mecanismes per a crear tipus de dades estructurats.
 • Replicar de manera repetida un procés per processar dades o automatitzar tasques.
 • Gestionar i depurar errors en el codi.
 • Utilitzar entorns de desenvolupament integrats (IDE) i sistemes de control de versions per a gestionar el desenvolupament d’aplicacions.
 • Programar utilitzant el paradigma de la programació orientada a objecte.
 • Aplicar els patrons de disseny de programari més utilitzats.

Hi ha requisits d’accés?

No. La formació està dissenyada per a posar a l’abast de qualsevol persona les competències vinculades amb la programació. D’aquesta manera, l’entrada a l’escola no requereix cap coneixement o habilitat tècnica prèvia.

Com i quan em puc matricular?

Et pots matricular a l’Escola de Programació des de la pàgina web de la UOC per començar el mes d’octubre o març, quan més et convingui. 

Obtindré algun títol una vegada hagi completat els cursos?

Sí. Un cop acabat cada semestre, obtindràs una microcredencial del nivell que hagis assolit. Una microcredencial és una certificació signada electrònicament que et permet acreditar les teves competències en programació i que pots compartir amb qui vulguis, ja sigui a través del teu currículum o de xarxes socials com LinkedIn.

📣 Nova convocatòria de les beques UOC i NTT Data

✅ La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració de NTT Data, obre una nova convocatòria de beques per promoure el talent femení en l’àmbit tecnològic. En total s’ofereixen 25 beques de matrícula per estudiar a l’Escola de Programació de la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2024-2025. Les beques de la UOC i NTT Data financen les despeses derivades del 90 % del cost de la matrícula. 

👩‍💻 T’agradaria aprendre a programar a l’Escola de Programació de la UOC? Consulta les bases de les beques i sol·licita la beca abans del 4 de setembre!

(Visited 200 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari