Idiomes
El blog dels idiomes de la UOC: Centre d'Idiomes Moderns

Cursos d’idiomes

titol-centre-idiomes-moderns

Al Centre d’Idiomes Moderns, la UOC et dóna la possibilitat d’estudiar idiomes independentment de les titulacions i dels coneixements previs que tinguis.

El Centre d’Idiomes Moderns incorpora eines com Langblog o Tandem, que han estat desenvolupades pel projecte europeu SpeakApps, liderat per la UOC. Aquestes eines permeten practicar eficaçment totes les competències necessàries per a dominar un idioma.

Els cursos i els títols del Centre d’Idiomes Moderns es corresponen amb el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües. Això facilitarà que puguis acreditar els teus coneixements.

(Visited 1 times, 1 visits today)