Nou article d’investigadors d’i2TIC

27/11/2020

Pilar FicapalMihaela Enache i Joan Torrent publiquen un article: «Enhancing team performance: A multilevel model» sobre el comportament i l’efectivitat dels equips de treball al  Journal of Cleaner Production (2019 WoS JCR IF=7,246; i Percentil JIF Environmental Sciences= 93.019). A partir d’una mostra de 654 equips de treball (3.190 persones), amb una aproximació multinivell (individual, grupal i organitzativa) i amb una metodologia empírica PLS-SEM, la investigació corrobora un model estructural que relaciona (efectes directes i mediadors) els constructes i dimensions de suport percebut del lideratge, assumpció de reptes, visió compartida, eficàcia creativa col·lectiva, reflexivitat social i seguretat en la participació en l’explicació de l’efectivitat dels equips de treball. A més, la investigació discuteix els efectes d’aquest model sobre la sostenibilitat de la gestió dels recursos humans.

Podeu llegir-lo aquí. 

Autor / Autora
Catedrático de Economía y Director del Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre las TIC (i2TIC) en los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
Comentarios
Deja un comentario