Projecte Sharing EEE

Objectius

Els objectius que es plantegen en el Projecte Sharing EEE van orientats a impulsar la construcció d’un espai global de coneixement i recerca que posi en conjunció la societat del coneixement i els reptes que afronten les economies col.laboratives de plataforma, en aquest sentit fem menció a:

  • Recopilació i difusió d’informació relacionada amb l’activitat acadèmica portada a terme pel personal docent investigador dels estudis de l’àrea d’Economia i Empresa, ja sigui en publicacions, activitat a les aules, activitats de difusió, etc.
  • Suport en l’organització i programació de seminaris, webinars, congressos i altres esdeveniments acadèmics vinculats a les plataformes d’economia col.laborativa.
  • Ajuda en la gestió de petits projectes derivats, de la mà del professorat directament relacionats amb l’aprenentatge col·laboratiu i la recerca en economia col·laborativa.
  • Construcció de bases de dades per a l’ús docent i de recerca.
(Visited 4 times, 1 visits today)