Missió, visió i valors

15 març, 2018
mision-vision-y-valores Imatge de Redd – Unsplash.

Cada vegada és més estrany trobar una pàgina corporativa que no disposi d’un espai propi on informi de la seva missió, visió i valors. Els tres conceptes estan molt relacionats.


Tant la missió com la visió es poden considerar eines que les empreses i organitzacions utilitzen per establir la direcció de la seva vida futura així com per establir prioritats.

Existeix un cert acord a pensar que la missió de l’empresa, o de qualsevol organització, ha de respondre a una pregunta crucial. Per què existim? Mentre que la visió ha de respondre a una altra pregunta: com serem en el futur si complim la nostra missió? Què serà diferent?

Així, mentre que la missió respon a un acte de reflexió basada en l’empresa d’avui, la visió respon a un futur ideal en el qual l’empresa complirà l’objectiu que s’ha proposat.

No obstant això, els conceptes són complexos i no és fàcil treballar amb ells, sovint a la pregunta anterior referida a la missió de l’empresa és útil traduir-la a altres relacionades:

  • A què ens dediquem?
  • Per a qui fem o fabriquem els nostres productes?
  • Quin problema resol el nostre producte?

La missió pot ser tan breu com dues paraules o una simple imatge. S’acostuma a dir que la missió ha de ser tan concisa i concreta que hauria de poder-se imprimir com a eslògan en una samarreta. Mentre que la visió és una descripció que pot ser tan curta o llarga com es consideri convenient.

En les empreses de nova creació la missió hauria de ser inclosa en un lloc preferent del pla de negocis. A més d’inspirar serveix com a guia per a clients o inversors potencials.

Un dels errors que sovint es pot donar és considerar la missió i la visió com dos elements independents. Sovint els treballadors o els directius no distingeixen adequadament les dues coses, i per això alguns experts recomanen integrar-los en un únic text que sigui fàcil de recordar.

Els valors poden considerar-se com els principis ètics que regeixen o haurien de guiar totes les decisions de l’empresa. Estan totalment vinculats amb la cultura corporativa.

Existeixen una sèrie de valors que solen aparèixer en moltes empreses honradesa, compromís, transparència, qualitat, integritat o treball en equip, orientació al client, apareixen en tantes llistes de valors, que en molts casos perden el seu significat. En teoria responen a les preguntes, en què creiem?, què fem i com ho fem? Al tractar-se d’un tema amb profundes arrels culturals la pregunta clau és: què fem i com ho fem quan ningú ens mira? Què fem i com ho fem si sabem que ningú ens podrà demanar responsabilitat pels nostres actes? Apareixent conceptes com els de l’ètica professional i empresarial i la responsabilitat corporativa.

Un excés de valors pot arribar a ser contraproduent. Entre quatre i sis valors ben seleccionats poden ser realment inspiradors. Un nombre major o menor pot ser contraproduent.

Respecte als beneficis: l’establiment d’una visió de forma clara actua com una guia per a la presa de decisions. Una visió clara i uns valors alineats amb la cultura corporativa serveixen com a guia a l’hora de decidir sobre potencials projectes. Si el projecte està alineat amb la visió de l’empresa pot passar a la següent fase, però si no ho està és el moment per modificar-ho o simplement aparcar-ho. En la contractació de nou talent també pot servir com una guia ràpida per situar-se emocionalment respecte a l’empresa.

Mentre que les grans empreses solen tenir bastant treballats aquests conceptes, a les pimes es detecten grans llacunes en la seva conceptualització o en la comunicació a tercers. De fet no són poques les empreses en les quals la missió, visió i valors són utilitzades en l’àmbit directiu i no són comunicades ni utilitzades en les relacions amb altres persones, treballadors, clients o stakeholders. Sens dubte una assignatura pendent. Aquest exemple mostra un dels errors més grans a l’hora de pensar en termes estratègics per part de les empreses, i per descomptat la missió, visió i valors són conceptes estratègics de primer ordre. El primer error és considerar que és possible utilitzar-los de forma estratègica sense ser reflexionats i consensuats des de tots els àmbits de l’empresa, incloent als propis treballadors. Un treballador que no coneix els valors o li són imposats no és un treballador motivat ni alineat amb l’estratègia de l’empresa i per descomptat és un treballador desinformat.

Per finalitzar, si ens plantegem ser innovadors i realment volem trencar dogmes estratègics, unes últimes recomanacions que fan referència a com establir una missió, visió i valors que no siguin calcats d’altres milers d’empreses que utilitzen metodologies semblants per establir-los. Com va dir Einstein “no esperis obtenir resultats diferents fent sempre les mateixes coses”. Així, pel que fa a la missió, més que parlar dels nostres productes és útil establir-la respecte el canvi que estem aconseguint, com trenquem el mercat o quina és la nostra disrupció. Respecte a la visió, en lloc de posicionar-nos com a líders del nostre sector, mercat o segment, manifestar com podem canviar el món amb els nostres productes; i respecte als valors, en lloc d’enunciar una llista de valors de compromís, establir un nombre molt reduït d’aquells que ens permetran aconseguir, sense dubtar, la nostra visió.


Article publicat anteriorment al blog d’Economia i Empresa de la UOC. 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari