Jornada sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals

22 novembre, 2012

La “Jornada sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals” és una iniciativa de la Red sobre aprendizaje colaborativo en entornos virtuales (RACEV), en què hi participen 8 institucions: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de La Laguna (ULL), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad de Sevilla (US), Universidad de Valladolid (UVA) i Universitat de València (UV). La seva coordinadora és la Dra. Montse Guitert (UOC), alhora investigadora principal del grup de recerca Edul@b.

L’objectiu de RACEV és facilitar l’aprenentatge col·laboratiu en línia entre estudiants mitjançant l’anàlisi dels fenòmens d’interacció social en Educació Superior. A partir d’aquest anàlisi, la finalitat de la xarxa és proporcionar estratègies pedagògiques als docents.

En aquesta Jornada, que se celebrarà a Barcelona els dies 26 i 27 de novembre de 2012, convidem als participants a aportar experiències i reflexions orientades a exploració i aprofundiment sobre l’aprenentatge col·laboratiu en xarxa.

Per més informació http://www.uoc.edu/symposia/racev2012/presentacio.html

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autor / Autora