Noves perspectives en Turisme i Oci

Presentació

 

El grup NOUTUR (noves perspectives en turisme i oci) adopta un enfocament experimental i dinàmic del turisme i l’oci com a fenòmens socials amb impactes i trajectòries reals, que combinen la teoria de frontera amb la recerca empírica centrada en la utilitat social i l’impacte. Com a nucli principal, NOUTUR adopta una concepció multidisciplinar del turisme i l’oci com a poderosos agents de canvi. En termes empírics, el grup utilitza una triangulació metodològica que combina enfocaments qualitatius i quantitatius per desafiar els mites contemporanis en àrees clau específiques i a diferents escales d’anàlisi. El grup aborda les preocupacions socials recents que el turisme com a fenomen ha generat en diferents espais i proposa opcions per millorar la seva competitivitat i/o la seva sostenibilitat. Això ha configurat línies de recerca d’avantguarda que analitzen les transformacions socials que l’activitat turística pot provocar o contribuir.

 

El grup considera perspectives actuals i futures sobre aquestes transformacions, perquè el camp de recerca no es limita exclusivament al turisme, sinó que també s’estén als contextos circumdants, ja que actualment, el turisme és el cor d’una multitud de transformacions, justificant així un anàlisi més innovador, obert, transversal i inclusiu. El grup canalitza canvi epistemològic més ampli que s’està produint en aquest camp de recerca, que apunta cap a una reposicionament del turisme des de la perifèria fins al nucli de les ciències socials. Tot i que l’estudi del turisme estava preocupat anteriorment per esdeveniments excepcionals i efímers en la vida de les persones, avui el turisme es considera una dimensió fonamental de la vida quotidiana. Els nostres camps de recerca principals són:

 

  1. Analitzar com el turisme i l’oci es posicionen com a activitats transformadores dins i fora de les destinacions turístiques. Això implica analitzar l’impacte global de les TIC i elements relacionats amb la sostenibilitat en la planificació i gestió de destinacions turístiques, les transformacions associades a noves formes de gestió de destinació i els impactes associats en models de governança. L’anàlisi mesurarà fins a quin punt les dinàmiques col·laboratives estan innovant en el turisme i fins a quin punt xoquen o es barregen amb els models tradicionals de desenvolupament.

 

  1. Investigar les transformacions organitzatives relacionades directa o indirectament amb el turisme i les conseqüències que això té per a la societat, l’economia o el medi ambient. Ens centrem en com les TIC i les mesures de RSE modifiquen les motivacions, la praxi i les estructures i els impactes d’aquestes organitzacions (inclosos els resultats) i com les organitzacions participen en un diàleg amb els grups d’interès.

 

  1. Examinar com s’està transformant el consum i l’activitat de comercialització relacionada i quines conseqüències poden tenir. El focus és l’impacte de les TIC en el consum turístic: per exemple, l’ús de dispositius mòbils entre els turistes i el consum d’experiències, que inclouen fenòmens col·laboratius o compartits.
(Visited 1 times, 1 visits today)