Llenguatges d’Especialitat i Terminologia

11 de febrer de 2014
Microscopi (Marc, 6 anys)

No es pot construir, transmetre ni comunicar el coneixement sense paraules ni sense els textos que les vehiculen. Cada dia milers de científics i d’enginyers usen paraules especialitzades per representar i fixar el coneixement, i per comunicar-lo; així mateix, cada dia milers de periodistes, professors, divulgadors, traductors necessiten equivalents adequats per fer arribar aquest coneixement especialitzat a la societat. Construïm el coneixement especialitzat amb paraules. Paraules que denominem unitats terminològiques que es vehiculen de manera natural en textos especialitzats i es recullen en diccionaris, vocabularis i glossaris especialitzats.

 

Situats en un context especialitzat, doncs, ens poden sorgir moltes qüestions com ara: què diferencia un text de temàtica general d’un text sobre un tema jurídic, científic o econòmic?; com són els textos en què es divulga un coneixement científic o tècnic?; com són els termes?; les unitats terminològiques poden tenir variants i poden ser polisèmiques?; per què en català la forma fixada per a bullying és assetjament escolar i, en canvi, manga i anime es proposen com a termes per a un gènere de dibuixos animats?; per què el 2005 es normalitza bloc i el 2013 es desestima i es proposa blog?; quins recursos té la llengua catalana per proposar termes nous?; quins professionals estan interessats per la terminologia?; com es dissenya un vocabulari especialitzat?; per a què s’usen els diccionaris especialitzats?, etc.

L’assignatura Llenguatges d’especialitat i terminologia del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que coordina la professora Ona Domènech, us proposa un recorregut per la reflexió teòrica i aplicada de la terminologia, començant pels textos especialitzats que vehiculen coneixement especialitzat per mitjà, sobretot, dels termes i acabant amb les aplicacions terminològiques, en concret amb l’elaboració de vocabularis especialitzats. A través de fòrums de discussió, de lectures de referència i d’activitats basades en casos pràctics, intentarem plantejar-nos dubtes reals i donar resposta a aquestes inquietuds i necessitats terminològiques que ens genera el nostre món cada vegada més especialitzat, plurilingüe i globalitzat.

Rosa Estopà 

Rosa Estopà, consultora de l’assignatura, és llicenciada en Filologia Catalana (1992), postgraduada en Logopèdia i Ciències de l’Audició (1993) i doctora en Lingüística (1999). És professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix docència en matèries de terminologia, neologia, llengua catalana i lingüística, i coordina el Màster en línia de Terminologia. És consultora del grau de Llengua i Literatura Catalanes dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, i és membre del grup de recerca consolidat IULATERM i de l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari