La traducció entre llengües en contacte

21 de maig de 2012

García de Toro, Cristina. (2009) La traducción entre lenguas en contacto. Catalán y español. Berna: Peter Lang. 182 p. ISBN: 978-3-03911-493-1.

El llibre de Cristina García de Toro ens ofereix una panoràmica de la traducció entre llengües que es troben territorialment en contacte, prenent com a base la parella formada pel català i el castellà. Loriginalitat de lobra rau precisament en el seu tema destudi, ja que la traducció entre llengües en contacte no ha generat gaire interès entre els traductòlegs, segurament perquè, com afirma lautora, hi ha lassumpció generalitzada que els parlants daquestes zones són bilingües, de manera que la traducció no hi és necessària, sobretot si es tracta de llengües molt properes, com és el cas del castellà i el català. Però la realitat ens mostra que la traducció entre llengües que conviuen territorialment és molt abundant, tot i que no sempre persegueix lobjectiu de la intel·ligibilitat; i que les persones que conviuen en aquests territoris no solen ser bilingües, atès que sempre hi ha algun tipus de diglòssia, fruit de la tensió política i ideològica existent entre les llengües en contacte.

Amb aquesta obra, García de Toro ens mostra la traducció entre llengües en contacte que conviuen en un mateix territori com una activitat singular i necessària, que genera interessants interrogants, a alguns dels quals lautora dedica diferents capítols del llibre: des de consideracions de tall més teòric sobre quina és la denominació més encertada per referir-se a aquest tipus de traducció, passant per quines són les seves característiques més importants o quins són els àmbits on es practica, i dintre daquests, quines peculiaritats presenta. Queden, evidentment, altres interrogants per respondre, molts dels quals són esmentats per lautora en diversos moments de lobra, que convida constantment a lestudi daquests temes, amb una actitud positiva i engrescadora que constitueix un dels principals valors del llibre. Si a això li sumem la singularitat del tema que saborda, podem concloure que la lectura daquesta monografia resulta absolutament útil i recomanable per als professionals o estudiosos de la traducció interessats en les llengües que conviuen dins dun mateix territori. 

Ona Domènech Bagaria

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari