Kanji i gènere femení

27 de novembre de 2018

Tot i que en japonès no es marca el gènere morfològic del substantiu ni l’adjectiu, com en català o en castellà, hi trobem diverses maneres d’indicar el gènere femení en els noms de les professions. Aquests noms han anat experimentant canvis a mesura que han anat evolucionant les consciències socials i s’han establert lleis noves. I algunes d’aquestes maneres d’expressar el gènere femení encara s’empren amb freqüència avui dia, mentre que d’altres ja estan obsoletes.

Una de les maneres d’expressar el gènere femení consisteix a fer servir el mot 女性 josei, que vol dir ‘dona’ i també denota el ‘gènere gramatical femení’. El primer kanji, tot sol, /jo/, significa ‘dona’, i el segon, /sei/, vol dir ‘sexe’ i ‘gènere’. Aquest nom té com a oposició 男性, dansei, ‘home’ i, és pràctic i adient per indicar el gènere femení.

D’altra banda, hi ha 婦人, fujin, un altre mot que expressa el gènere femení, que també vol dir ‘dona’, però que cada cop s’utilitza menys. Aquesta paraula es refereix sobretot a una dona de major d’edat, i també fa referència a una dona casada. El primer kanji tot sol, /fu/, també vol dir això, i el segon, /jin/, significa ‘persona’. L’any 1999, el terme 婦人警察官, fujin keisatsukan, que s’utilitzava per a anomenar les dones policia, es va canviar per 女性警察官, josei keisatsukan.

Fins l’any 2001, les infermeres es deien kangofu i els infermers kangoshi. A partir de 2002, tant els infermers com les infermeres es diuen kangoshi. No és que hagin passat a dir “infermers” a les “infermeres”, sinó que el terme kangoshi de la nomenclatura actual s’escriu 看護師: kango (看護), que vol dir ‘infermeria’ i shi (師) ‘mestre/-a’ i ‘especialista’. En canvi, el kangoshi que representava només l’infermer masculí s’escrivia 看護士, amb el kanji 士, que significa ‘home de major d’edat’, ‘persona amb estudis’, i també ‘samurai’. D’altra banda, el mot kangofu, ‘infermera’, s’escrivia 看護婦, amb el kanji 婦, /fu/. El motiu de canvi de les nomenclatures és la reforma de l’any 2001 de la Llei dels tècnics (infermers) de la salut pública, matrones i infermers, en què es van unificar les nomenclatures per als dos gèneres.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari