Laura Solanilla participa a la formulació de l’estratègia digital del Museo de la Palabra y la Imagen (El Salvador) i el Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala)

25 abril, 2018


Del 15 al 30 de març de 2018, la professora i membre d’IdentiCat Laura Solanilla, va fer un viatge tècnic a El Salvador i Guatemala, en el marc d’un projecte de transferència impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Memorial Democràtic. El projecte te com a objectiu donar suport a tècnic a institucions que treballen en processos de memòria històrica i justícia transicional. En concret es va treballar sobre el diagnòstic de necessitats i la formulació de l’estratègia digital del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) d’El Salvador i el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala. La durada d’aquesta fase del projecte és d’un any i està previst que l’any 2019 s’iniciï una segona fase amb la incorporació del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colòmbia.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari