El projecte RegioCat ja disposa de web pròpia

5 desembre, 2018


El projecte RegioCat, Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques (HAR2017-87957-P) ja disposa d’una web pròpia
Allí podreu consultar tota la informació del projecte i les activitats i publicacions que se’n derivin.

Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques” (HAR2017-87957-P) proposa explorar la pervivència i influència de formes més o menys explícites de regionalisme dins dels espais de legalitat i permissivitat existents entre 1939 i 1975, a partir de la constatació de la participació activa i continuada de la societat catalana contemporània en la construcció de l’E stat espanyol. La nostra hipòtesi incideix precisament en la rellevància dels discursos i pràctiques regionalistes en el procés de reconstrucció político-cultural de Catalunya i de configuració i desenvolupament d’Espanya durant la segona meitat del segle XX

(Visited 28 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari