i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Ivan Soler-Ramos

ivan_soler

Investigador senior a Analisis e Investigacion Grupo
Business School
Universitat Oberta de Catalunya

És Llicenciat en Sociologia a la Universitat de Barcelona (UB). Del 2001 a 2005 va treballar com a analista d’investigació de mercat a DEP Consultoria Estratègica, processament i anàlisi de dades. Del 2005 al 2011 va ser Director Associat de Tactica Investigacio i Estratègia, empresa de consultoria especialitzada en imatge de marca i posicionament, guanyant una àmplia experiència en projectes d’investigació qualitatives i quantitatives. És especialista en el disseny d’enquestes, mostreig i anàlisi de dades complexes.


Publicacions:

• Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Torrent-Sellens, J. Soler-Ramos, I.; Almazán-Sáez, C.; Kotzeva, A.; Villalobos-Hidalgo, J. (2016). Framework for the Implementation of a Telemedicine Service/ Marco de Implementación de un servicio de Telemedicina. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS). pp. 1-74 (english) / 1-79 (spanish). ISBN: 978-92-75-11903-7 (english); 978-92-75-31903-1 (spanish).

• Torrent-Sellens J, Díaz-Chao Á, Soler-Ramos I, Saigí-Rubió F (2016) “Modelling and Predicting eHealth Usage in Europe: A Multidimensional Approach From an Online Survey of 13,000 European Union Internet Users“. Journal of Medical Internet Research, 18(7). DOI: 10.2196/jmir.5605

• Torrent, J. (dir.), Fitó, A.; Castillo, D.; Jiménez, A.I.; Ficapal, P.; Lamolla, L.; Cerdán, M.; Soler, I. (2012). Emprendre en temps de crisi. Cap a les noves xarxes de generació de valor. Barcelona: Edicions de la UOC.

• Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (III). Fets i fonts de productivitat de l’empresa TIC“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (II). Estructura i elements de valor”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector TIC a Catalunya i al món (I). Anàlisi de les fonts secundàries d’informació”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Curós, P; Soler, I. (2010) “L’empresa de l’Àrea Urbana de Girona (AUG) a l’economia del coneixement”. oTIC, (Observatori de TIC de Gerona), Ajuntament de Girona.

(Visited 1 times, 1 visits today)