Eines de traducció automàtica per al traductor professional

17 juny, 2020
Los motores de traducción automática neuronal son las herramientas más avanzadas de los traductores profesionales.

Com passa en la majoria de sectors professionals, l’avenç de les noves tecnologies està canviant per complet el món de la traducció. La intel·ligència artificial i les eines de traducció automàtica, lluny de treure la feina als traductors professionals, s’estan convertint en els seus millors aliats. 

Avui dia, els programes de traducció assistida són eines indispensables per al traductor, ja que permeten estalviar temps, reduir costos i augmentar el valor afegit de la feina del lingüista. Si vols dominar les eines del traductor professional, el màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC et proporciona els coneixements necessaris sobre les noves tecnologies i els recursos implicats en la traducció especialitzada.

 

Què és la traducció automàtica?

La traducció automàtica o machine translation és el procés mitjançant el qual un programari informàtic tradueix un text d’un idioma a un altre de manera automatitzada. A causa de la complexitat i la fluïdesa del llenguatge humà, la traducció automàtica és un dels grans reptes de la intel·ligència artificial. 

La traducció no és una simple substitució d’una paraula per una altra. Consisteix a analitzar i interpretar tots els elements del text, saber com influeixen unes paraules en altres i entendre quin és el sentit global del discurs. Per a això es necessiten, entre altres matèries, coneixements amplis de gramàtica, semàntica i sintaxi dels idiomes d’origen i de destinació.

 

Los motores de traducción automática neuronal son las herramientas más avanzadas de los traductores profesionales

 

Com funcionen els diferents sistemes de traducció automàtica?

Les primeres eines de traducció automàtica utilitzaven sistemes basats en regles, que van ser reemplaçats en la dècada dels noranta per mètodes estadístics. Recentment, els models de xarxes neuronals han revolucionat l’àmbit de la traducció assistida i han donat lloc al que es coneix com a traducció automàtica neuronal (NMT).

Aquests tres sistemes de traducció automàtica funcionen de la manera següent:

 • Sistemes basats en regles. A més de diccionaris, aquests mètodes utilitzen una combinació de regles lingüístiques i gramaticals. Els sistemes basats en regles poden oferir traduccions coherents amb una terminologia precisa quan treballen amb diccionaris especialitzats.

 • Mètodes estadístics. Aquests sistemes, en lloc d’utilitzar les regles del llenguatge, tradueixen analitzant grans quantitats de dades. Poden ser programats per a matèries específiques utilitzant informació addicional relativa al sector corresponent. Els sistemes estadístics acostumen a obtenir traduccions més fluides, encara que menys coherents que els mètodes basats en regles.

 • Traducció automàtica neuronal. Es tracta d’una nova tecnologia que aconsegueix que les màquines aprenguin a traduir mitjançant una gran xarxa neuronal, és a dir, per mitjà de múltiples dispositius de processament integrats en un mateix motor de traducció. Aquest sistema és cada vegada més popular entre investigadors i desenvolupadors de traducció automàtica, ja que està assolint rendiments millors que els sistemes anteriors.

 

Per què la traducció automàtica neuronal és el futur del traductor professional?

 

A diferència d’altres sistemes de traducció assistida, la traducció automàtica neuronal és capaç:
 • D’entendre el context del document.
 • D’adaptar-se a la semàntica de cada àmbit.
 • De prendre decisions lingüístiques de manera autònoma. 
 • D’aprendre per si sola: aprenentatge profund (deep learning). 
Això permet als traductors agilitar els processos de traducció i oferir resultats més fiables en menys temps
 

Los motores de traducción automática neuronal son las herramientas más avanzadas de los traductores profesionales

 

Quins són els avantatges de la traducció automàtica neuronal?

 

L’ús d’eines de traducció automàtica neuronal ofereix múltiples beneficis al traductor professional:

 • Processar milers de pàgines de text. 
 • Reduir els temps de lliurament.
 • Reduir els errors lèxics i gramaticals.
 • Millorar la qualitat de les traduccions.
 • Simplificar les tasques de postedició
 • Augmentar el valor afegit del lingüista, que pot abandonar les tasques més feixugues i centrar-se en aspectes més especialitzats, com ara la revisió d’expressions complexes.
 

Sens dubte, les eines de traducció automàtica neuronal són els recursos més avançats de què disposen els traductors professionals avui dia. No obstant això, cal tenir en compte que un traductor automàtic és una eina que per si sola no pot oferir un resultat òptim. Per obtenir una traducció de qualitat, és fonamental que un traductor professional faci un treball exhaustiu d’edició i revisió.

 

Quines són les millors eines de traducció professional?

 

De tots els programes de traducció assistida que hi ha, aquestes són les eines de traducció automàtica més utilitzades pels traductors professionals:

 

 • SDL Trados Studio. A diferència del seu predecessor, que estava integrat com a complement de Word, Studio és un programa independent en què el document de treball, les memòries de traducció i la terminologia apareixen emmarcades en la mateixa finestra. Es tracta d’un programa de pagament. Tot i que és compatible amb una enorme varietat de formats, només permet treballar amb cinc idiomes.

 • MemoQ. És el rival principal de Studio. Igual que el seu competidor, és un programari de pagament que permet traduir o revisar textos accedint alhora a les memòries de traducció i a les bases terminològiques. Té filtres i funcions que són molt útils per fer projectes de gran volum i de temàtica especialitzada. Malgrat el seu gran potencial, algunes funcions de MemoQ poden ser difícils de configurar.

 • Wordfast Anywhere. És un programa gratuït que funciona al núvol. L’únic que necessitem per poder utilitzar-lo és tenir un navegador compatible i tenir un compte de Wordfast. És ideal per traduir arxius senzills i que no requereixen configuracions gaire complexes.

 • OmegaT. És potser el programa de traducció assistida gratuït més conegut i veterà. A causa de la seva condició de programari lliure i de codi obert, es pot instal·lar en qualsevol sistema operatiu i és fàcil trobar a la xarxa informació sobre la seva configuració i resolució de problemes. Amb OmegaT podem traduir un bon ventall de formats, encara que té algunes mancances, com ara que és incompatible amb InDesign.

 

 Los motores de traducción automática neuronal son las herramientas más avanzadas de los traductores profesionales.

 

Descobreix el màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC

 

La professió de traductor exigeix cada vegada un domini més elevat de les tecnologies de la informació. Per això, el màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC té un enfocament altament tecnològic. Es tracta d’un màster específicament adreçat a la formació de traductors experts i que ofereix un ampli coneixement tècnic dels programes i les eines de traducció assistida.

 

A quin perfil de professionals s’adreça?

El màster de Traducció i Tecnologies s’adreça als perfils professionals següents

 • Traductors en actiu.
 • Llicenciats o graduats en Traducció i Interpretació.
 • Filòlegs i lingüistes.
 • Tècnics i professionals d’àmbits amb necessitats de difusió multilingüe, com ara enginyers, advocats, metges o economistes.

Per poder accedir a aquest programa, cal tenir un títol universitari oficial i complir amb els requisits següents: 

 • Demostrar un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2.
 • Disposar d’un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2. Només hauran d’acreditar aquest nivell els estudiants amb titulacions cursades a l’estranger.
 • Es recomana tenir un nivell de competència a nivell d’usuari en l’ús d’eines informàtiques i tecnologies de la informació.

 

En què es diferencia d’altres programes de màster?

 

El màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC ofereix una formació completament a distància i destaca per sobre d’altres programes especialitzats en noves tecnologies de la traducció per diferents motius: 

 • Programa ampli de pràctiques. Ofereix la possibilitat de fer pràctiques tant en model presencial com en línia. 
 • Programa de prestigi. Es tracta d’una formació consolidada que prové d’un màster propi del qual es van fer deu edicions.
 • Flexibilitat de matriculació. Es pot cursar en un any a temps complet o en dos anys a temps parcial.
 • Equip docent format per professionals en actiu, en els àmbits de la traducció i les tecnologies, la gestió de projectes, la traducció audiovisual i la recerca acadèmica.


A més, el màster universitari de Traducció i Tecnologies de la UOC ofereix la formació de dos perfils: un perfil professionalitzador, amb èmfasi en el domini d’eines de traducció automàtica, i un segon perfil enfocat a la recerca acadèmica. L’alumnat que cursi l’itinerari de recerca podrà accedir després a estudis de doctorat.

 

Los motores de traducción automática neuronal son las herramientas más avanzadas de los traductores profesionales

 (Visited 570 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari