Antropologia Social i Cultural per Carles Salazar

8 gener, 2018

Els humans tenim formes de vida, formes de pensar i de concebre el món molt diferents. Diferències profundes, no meres diferències d’opinió o de punt de vista, que afecten la persona en totes les seves dimensions. La diversitat no és un fet accidental en la constitució de l’espècie humana, sinó una característica essencial: no seríem humans si no fóssim tan diferents els uns dels altres. Per què aquestes diferències? Si els humans som biològicament molt similars, com és que al mateix temps tenim maneres de ser tan diferents?

c68d62d61b651ed6d3edeefcc1380eb45314c056L’Antropologia és la ciència social que intenta explicar aquestes diferències. Primer, els antropòlegs volem saber per què existeixen, quina característica fa que els membres de la nostra espècie siguin tan diferents els uns dels altres en comparació amb altres espècies? En segon lloc, també volem saber com podem explicar cadascuna d’aquestes diferències en elles mateixes. Pels antropòlegs allò que explica les diferències entre els humans és una característica també molt particular de la nostra espècie: una forma de coneixement que anomenem cultura.

kate-and-familyPer què els humans tenim cultura i les altres espècies no, o en tenen en molta menys mesura? Alguna cosa devia passar durant el procés d’hominització (el procés evolutiu que va donar lloc a l’espècie humana) que no ha passat a cap altra espècie. La resposta ens portarà a comparar l’espècie humana amb altres espècies similars, sobretot els primats, i a estudiar la formació i les característiques de l’òrgan més extraordinari que ha produït la història de la vida en el nostre planeta: el cervell humà. La segona qüestió que abordarem és com s’ho fan els antropòlegs per estudiar la cultura, quina mena de mètodes i tècniques utilitzen per documentar les diferències culturals i amb quines teories intenten explicar-les. Això ens portarà a investigar què anomenem cultura. A on és exactament? Com la podem mesurar? La cultura és com l’aire que respirem, gairebé invisible i imperceptible, però sense cultura no podríem viure ni un sol dia.

rfwLa perspectiva que adoptem els antropòlegs per estudiar l’ésser humà és una perspectiva d’espècie, volem conèixer tota l’espècie humana, des dels seus inicis fins l’actualitat. Només així podem tenir una idea clara del què és la diversitat humana. Per documentar les formes de vida humana del passat utilitzem la informació que ens proporcionen les ciències socials veïnes com ara la història, la prehistòria i l’arqueologia; i per estudiar les formes de vida del present fem servir l’observació directa o etnografia, i també usem les dades que obtenim d’altres disciplines que estudien la conducta humana en el present, com ara la psicologia, la sociologia o l’economia. I és des d’aquesta perspectiva tan àmplia i tan ambiciosa que intentem entendre l’ésser humà en tota la seva diversitat. Entendre totes i cadascuna de les diverses formes de vida que tenim els humans en l’actualitat i que hem tingut al llarg de la història: aquest és el nostre objectiu.

Carles Salazar, catedràtic de la UdL i PRA d’Antropologia social i cultural del Grau d’Història, Geografia i Història de l’art

(Visited 97 times, 1 visits today)