La Guia de bones pràctiques de la gestió cultural

25 de setembre de 2015

Per Jordi Baltà Portolés, tutor i consultor del Màster en Gestió Cultural i vocal de l’APGCC.

La Guia de bones pràctiques de la gestió cultural va ser publicada l’any 2011 per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC), per tal de respondre a nombroses peticions de socis, sòcies i altres persones vinculades a la professió de la gestió cultural, en relació amb la necessitat de definir criteris de qualitat, pautes i responsabilitats en l’exercici de la gestió cultural i de contribuir al coneixement i el reconeixement social d’aquesta professió. Així mateix, la Guia vol oferir un marc de referència per reforçar l’autonomia i la independència necessàries dels professionals de la gestió cultural a l’hora d’afrontar situacions o dilemes derivats de l’exercici professional.

El document aborda qüestions generals, de definició de les funcions, els valors i les competències pròpies dels professionals de la gestió cultural, i d’altres de més concretes i operatives, relacionades amb els instruments i els procediments pràctics, en àmbits com ara la gestió de la propietat intel·lectual, la gestió d’activitats, serveis i espais, la relació amb les polítiques culturals o la gestió de recursos humans. Per tal de fer-ho, s’hi combinen definicions i arguments qualitatius amb un recull de referències jurídiques i administratives bàsiques, per oferir un repertori general per a la pràctica de la professió.

Una de les idees centrals en el conjunt de la Guia és el paper dels professionals de la gestió cultural en l’aportació de criteris de qualitat i valors de tipus estètic, moral o intel·lectual, l’aposta per la innovació i el risc, la comprensió de la dimensió educativa, social i econòmica de la cultura i el foment de pràctiques participatives i compromeses amb la transparència i la bona governança. Es tracta d’un document dirigit a professionals de la gestió cultural que intervinguin en qualsevol sector, i alhora descriu eines pròpies dels àmbits públic, privat o associatiu (legislació aplicable a l’administració, plans d’empresa, plans estratègics, etc.).

L’elaboració de la Guia de bones pràctiques de la gestió cultural va ser resultat de la participació de nombroses persones, l’anàlisi de bibliografia preexistent i el treball de coordinació per part d’una comissió de treball de l’APGCC. Des de la seva publicació, ha estat presentada en diverses trobades i, a més de l’edició inicial en català, ha estat traduïda al castellà, l’euskera i l’anglès. La publicació en format digital ha rebut més de 7000 consultes.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari