sportas

Autor / Autora
Benvinguda / Bienvenida Docència

Benvinguda / Bienvenida

Avui posem en marxa aquesta experiència! Cultural és el blog sobre gestió cultural de la Universitat Oberta de Catalunya, associat al Màster universitari de gestió cultural UOC-UdG-UIB. La nostra intenció és que ajudi a presentar[…]