La UOC participa a la Maestría de Psicología Forense de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolívia

12 setembre, 2019

Alba Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i experta en l’àrea de psicopatologia, trauma i victimització, ha estat convidada per la Universidad Andina Simón Bolívar (Sucre, Bolívia) a participar com a docent a la Maestría de Psicología Forense (Segunda Edición).

En total han sigut 80 h de docència, del 20 al 28 de juliol, corresponents al bloc de Victimologia. Els continguts del mòdul han versat sobre victimologia del desenvolupament, victimització sexual, violència en l’àmbit de la parella, amb persones amb discapacitat i amb gent gran, avaluació del dany psicològic, intervenció amb víctimes i resiliència, entre d’altres. De manera que s’ha incidit tant en l’estudi dels processos de victimització (factors de risc, reaccions d’estrès i trauma, impacte emocional i repercussions a nivell psicològic, revictimització i victimització secundaria) com en processos de recuperació (desvictimizació, pautes d’intervenció i assistència, factors protectors i estils d’afrontament, necessitats de les víctimes i principis de prevenció), adoptant una perspectiva clínica i social de la psicologia.

Els estudiants, en la seva majoria psicòlegs i psicòlogues que treballen a Fiscalia, Ministeri de Justícia i serveis vinculats de diferents institucions públiques de Bolívia, han pogut actualitzar continguts teòrics però alhora treballar en temes de debat i sobre la experiència de casos reals. La metodologia docent també ha consistit en el disseny de protocols d’avaluació, prevenció i/o intervenció sobre tipologies concretes de victimització, amb l’objectiu de cercar vies i possibilitats d’estudi i implementació a curt termini a Bolívia.

L’experiència ha estat molt positiva, tant per part del professorat implicat com per part de la universitat i l’alumnat, i ja s’han iniciat converses per col·laborar amb aquest i altres títols, com la Maestría de Psicología Clínica (Sexta Edición), durant el curs vinent.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Etiquetes