El professor Manuel Armayones participa al II Fòrum de la Fundació Economia i Salut

25 octubre, 2016

El professor Manuel Armayones, investigador del Grup PSiNET participarà en el II Fòrum de la Fundació Economia i Salut que té com a objectiu proposar mesures per millorar el futur del sector sanitari i sociosanitari a Espanya, i contribuir a la millora i reordenació de tots dos per assegurar la seva sostenibilitat i augmentar la seva eficiència i qualitat.

La Sanitat Espanyola, com la d’altres països, té en perill la seva sostenibilitat davant l’envelliment de la població i un model massa “hospitalocentrista” que necessita evolucionar cap a l‘atenció integral del pacient. Salvem la vida de les persones, però ens ocupem poc de la seva convalescència, de la seva rehabilitació i de la seva cronicitat.

Al Fòrum han estat convidats més de 100 experts dels més influents del nostre país, de diferents sensibilitats i procedències, que es reuniran a Madrid durant dos dies per tractar aquestes mesures i que a partir de metodologies de treball col·laboratiu proposaran solucions innovadores i recursos més ajustats a les necessitats de les persones. El professor Armayones participarà a la taula de treball sobre Atenció Centrada en les Persones.

La Segona Edició del Fòrum Biennal d’Economia i Salut se celebrarà els dies 27 i 28 del mes d’octubre al Cercle de Belles Arts a Madrid. Aquest Fòrum està concebut perquè, la tarda del dijous 27, després de la intervenció de les autoritats polítiques, entre les quals es compten amb diversos consellers de Salut de diferents autonomies, dos ponents de gran prestigi internacional imparteixin una conferència magistral. Al dia següent, sota onze línies estratègiques, els experts es reuniran en equips de treball, per a consensuar les mesures d’aplicació immediata. Posteriorment totes aquestes mesures es publicaran en un llibre, que tindrà la màxima difusió i una alta repercussió en el sector.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació