L’educació social al segle XXI: el compromís social com a professió

29 gener, 2020

Article actualitzat el maig de 2022.

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació fa dotze anys que impartim el grau en Educació Social a la UOC. Des que vam començar a caminar a l’ensenyament virtual d’aquests estudis tan lligats al compromís social, moltes coses han canviat: no només la societat, també ho ha fet aquesta professió, una evolució paral·lela a la transformació de la ciutadania i al sorgiment de noves necessitats i reptes. Mirem enrere per fer un salt cap endavant i apuntar en quins aspectes pot actuar l’educació social en el segle XXI:

El treball d’educador social: una professió sempre en construcció

Els inicis de l’Educació Social en l’àmbit universitari venien marcats per tres grans àrees d’acció social i educativa:

– L’educació especialitzada: una àrea d’encreuament entre les polítiques socials i l’atenció a persones en dificultat social.

– L’animació sociocultural: una segona àrea que incorporava l’educació en el temps lliure, els projectes socioculturals i la participació comunitària.

– L’educació d’adults: si bé en els inicis s’incloïa l’alfabetització d’adults en el camp de l’educació social, aquesta ha anat perdent presència, malgrat mantenir relacions directes amb les anteriors àrees.

Avui en dia, les tasques i funcions d’una educadora i un educador social segueixen, per descomptat, contemplant les vies històriques de la professió. Tanmateix, els canvis i casuístiques globals que es presenten al segle XXI, han ampliat, també, el camp d’acció de l’educació social.

Nou segle, nous àmbits en l’educació social

Amb els anys 20 d’aquest segle ja queden patents els nous camins que ofereix estudiar el grau en Educació Social i que amplien considerablement els perfils inicials abans esmentats. Aquestes poden ser algunes de les principals sortides professionals de l’educadora i l’educador social:

– L’ampliació de la noció d’educació social més enllà de la seva articulació amb les problemàtiques socials suposa trobar maneres d’incidir en nous itineraris i propostes culturals que suposin apropar la cultura a la ciutadania en general. Ja comencem a trobar educadors i educadores socials a la cruïlla entre art i educació, en accions a l’espai públic i en la connexió entre cultures.

– En el camp de la salut en general, i en el de la salut mental en particular, hi ha educadors i educadores socials que acompanyen en processos socioeducatius.

– Les noves perspectives sobre el món laboral s’han acostat a l’educació social a les formacions i a la construcció d’itineraris sociolaborals.

– En els últims temps hi ha moviments importants sobre la incorporació de l’educador i educadora social en l’àmbit escolar, procurant recorreguts possibles de la infància i l’adolescència escolaritzada.

– Les mateixes dinàmiques de segle XXI que apuntalen una societat canviant a ritme intens provoquen possibilitats d’acció socioeducativa: la violència de gènere, el cohousing sènior, els moviments socials o en el suport i formació per a joves, adults o adolescents sobre eines tecnològiques.

Estudiar Educació Social com a compromís social

Els eixos sobre els quals s’estructura el grau són amplis, complexos i actuen directament i en profunditat en la societat i la ciutadania. D’aquesta manera permeten donar sortida a la voluntat i interès propi a partir d’un nou desenvolupament professional que parteix directament de tres eixos: el compromís ètic, el compromís social i el compromís pedagògic.

Dedicar-s’hi doncs és traslladar a una professió l’opció política d’incidir i transformar la societat. A la UOC portem 12 anys d’experiència formant educadores i educadors socials, i continuarem oferint estudiar el grau en Educació Social centrat en els requeriments de les pròximes dècades de segle XXI.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari