Sonia Fuertes Ledesma

Autor / Autora
Professora col·laboradora del grau en Educació Social.
Addiccions, tecno-addiccions i educació social Educació Social

Addiccions, tecno-addiccions i educació social

Sonia Fuertes Ledesma, professora col·laboradora del Grau en Educació Social. En el context actual, podem dir que la nostra societat es caracteritza per l’excés i la voracitat. La dificultat per acceptar límits i el consum[…]