Laura Ferinu

Autor / Autora
Professora associada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i investigadora de GRECIL
Les mascaretes i el desenvolupament del llenguatge en infants Educació

Les mascaretes i el desenvolupament del llenguatge en infants

Des que portem mascaretes per la pandèmia per la COVID-19 segur que heu notat que de vegades us costa entendre més què diuen els altres. Sovint els fem repetir, parlar més fort o més lentament, i segurament ens fixem[…]