Jordi Perales Pons

Autor / Autora
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC
Decàleg per actuar amb un alumne amb TEA Educació

Decàleg per actuar amb un alumne amb TEA

Malgrat el terme autisme engloba un nombre elevat de diferències individuals en cada alumne que acompanya aquesta condició, hi ha certs aspectes que es manifesten en molts casos i sobretot, certes actuacions que ens poden[…]