Fanny Lichtenstein

Autor / Autora
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.
Experiències creatives i salut mental Psicologia

Experiències creatives i salut mental

Fanny Lichtenstein, profesora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Cada cop hi ha més projectes i experiències creatives per a persones amb malalties mentals, ja que es demostra que en el vincle que es[…]