Ana Luisa Adam Alcocer

Autor / Autora
Professora del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC.
Educació inclusiva: què és i com fer-la realitat a l’escola? Educació

Educació inclusiva: què és i com fer-la realitat a l’escola?

Què entenem per inclusió i en què es fonamenta? Com podem promoure canvis que portin cap a una escola inclusiva i que promoguin la participació de tot l’alumnat? Quins són els sistemes d’intervenció per a[…]