Un model d’assessoria i acompanyament virtual per a la transformació de la universitat

17 febrer, 2021

Des del seu naixement el 1995, la UOC ha rebut i atès sol·licituds institucionals per donar suport a processos de millora o desenvolupament de models formatius online o mitjançant l’ús de la tecnologia. Amb el desplegament i la implementació del Pla estratègic 2017-2020, la UOC incorpora les accions d’assessoria i acompanyament com a eix de treball de la transferència del model UOC per a la millora dels sistemes educatius de tot el món.

El model d’assessories dissenyat inicialment per la UOC (pre-COVID-19) era un model d’acompanyament de les institucions d’ensenyament superior que requeria diferents moments de presencialitat. Un equip de l’eLearn Center (eLC) de la UOC es desplaçava diversos dies a la institució per poder treballar in situ i braç a braç amb els equips implicats en el canvi de model, des de l’equip rectoral passant pels equips acadèmics i de gestió.

Aquest model d’assessories s’ha dut a terme amb èxit en diferents institucions de l’Amèrica Llatina que han mostrat interès a transformar el seu model presencial cap a un model blended o 100 % en línia que els ha de permetre enfortir i desenvolupar la institució i, alhora, contribuir a garantir l’accés i la cobertura de l’ensenyament superior sense deixar de tenir en compte la qualitat i l’excel·lència educativa.

A causa de la situació de crisi sanitària actual produïda per la COVID-19, l’eLC de la UOC, amb la voluntat de continuar acompanyant les institucions en el seu procés de transformació cap a models híbrids o 100 % online, ha decidit modificar el seu servei d’assessoria tal com s’ha descrit anteriorment, superant les fases de presencialitat i dirigint-se cap a un acompanyament online que cobreix tots els objectius previstos en el model d’assessoria presencial, garantint un servei de qualitat mitjançant l’ús de la tecnologia pilotat per professionals amb molta experiència.

El model virtual d’assessorament està pensat perquè en un període de 14-16 setmanes la institució pugui tenir identificat i descrit el seu model educatiu, organitzatiu i de serveis. Així mateix, en aquest període es detecten i es defineixen els projectes clau que la institució haurà d’engegar per fer efectiu el nou model.

Basant-nos en l’experiència i els nous avenços metodològics que el nostre model de formació ens ha aportat pel que fa a processos d’acompanyament per al canvi organitzatiu, hem creat un itinerari seqüencial de catorze fites el treball de les quals garanteix la definició i la implementació de models formatius en línia dins de les institucions.

Itinerari seqüencial de l’assessoria en línia: 

Aquestes catorze fites s’estructuren en tres blocs clarament diferenciats: el primer d’ells consta d’un seguit de fites en les quals es treballen els aspectes que la institució ha de tenir en compte per crear el nou model educatiu online o blended amb la finalitat de poder obtenir una definició clara del nou model pedagògic.


El treball en les fites següents ens permetrà analitzar el model de gestió que la implementació de la nova modalitat requerirà. Per això, s’analitzen els processos de back-office i front-office actuals de la institució. Així, en el segon bloc es posa el focus en fites que tenen com a objecte treballar els elements operatius de back-office que es produeixen en la cadena clau de processos d’una institució (serveis acadèmics, la biblioteca i els recursos, els rols docents, la qualitat, etc.), amb la finalitat d’ajustar, adaptar o introduir els canvis que la nova modalitat requereixi.

Finalment, el tercer bloc se centra en els elements operatius de front-office de la cadena clau de processos (màrqueting, venda-comercial, fidelització, tecnologia, etc.) amb el propòsit de definir el model de serveis de la universitat tenint en compte la incorporació de l’online.

El model d’assessoria sobre el qual es treballa des de l’eLC de la UOC analitza els tres pilars que sustenten el model sobre el qual es regeixen totes les institucions educatives: el pedagògic, l’organitzatiu i el de serveis. L’anàlisi estratègica operativa d’aquests pilars en cada institució serà la clau per poder dissenyar propostes de millora que garanteixin l’èxit i el servei de qualitat de la nova modalitat. Per tot això, és imprescindible el treball cooperatiu amb diferents capes i responsables de l’organització: des dels consells directius fins als docents, passant pels responsables de les àrees funcionals i els tècnics. Només si s’aconsegueix una implicació i una aposta clara per part del conjunt de professionals de la institució es podrà garantir que els canvis que s’hagin de produir tinguin lloc amb garantia d’èxit.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Autor / Autora
L'eLearning Innovation Center (eLinC) impulsa l'evolució del nostre model educatiu a través d'innovacions en l'aprenentatge.