M. Bel Palou Vives

Autor / Autora
Membre de l'equip d'Assessorament per al Disseny de l'Aprenentatge (ADA) de l'eLearning Innovation Center (eLinC) com a experta pedagògica i metodològica en el disseny d'aprenentatge virtual universitari. Actualment, em dedico a assessorar professorat sobre disseny pedagògic d'assignatures i programes en la implementació del model Repte Niu, l'avaluació competencial o la virtualització de l'avaluació. També participo activament en els projectes relacionats amb la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, la implementació de portafolis en l'àmbit de programes o el disseny de la nova aula de Canvas, entre d'altres. Vinculada a la UOC des del 2009, amb diferents perfils —com a estudiant, tutora i col·laboradora docent— i, des del 2016, com a personal propi. Màster en Educació i TIC (E-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. He treballat com a formadora presencial i virtual, assessora i responsable de formació per a empreses, així com en l'àmbit de la gestió cultural i l'envelliment actiu. 
La perspectiva de gènere en la docència: una mirada interseccional Tots els articles

La perspectiva de gènere en la docència: una mirada interseccional

Una docència sensible al gènere s’ha de fer a partir d’una mirada interseccional que tingui en compte la multiplicitat de característiques que intervenen en la construcció de la identitat de les persones i que influeixen[…]